قانون تجارت قانون تجارت

دسته بندی : قوانین ومقررات
برند : دادآفرین
فروشنده :
وکیل الرعایا-فروشگاه آنلاین کتاب حقوقی
زمان تحویل:
1 روزتهران3روز شهرستان
۶۵,۰۰۰ تومان ۵۸,۵۰۰ تومان
 • نوع جلد : شومیز
 • قطع - تعدا صفحات : وزیری - 500 صفحه
 • سال چاپ : 1399
 • نوبت انتشار : 6
 • شیوه بیان مطالب : به ترتیب مواد قانونی
 • موارد بیشتر
معرفی اجمالی محصول

قانون تجارت

بدون تردید، مطالعه و آگاهی از قوانین، یک ضرورت اجتماعی است؛ که تحقق این امر، منوط به دسترسی راحت و آسان به متن دقیق و منقح قوانین موضوعه است. قانون تجارت ایران مصوب 1311، مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران می‌باشد؛ در این قانون به اصول و مقررات مربوط به معاملات تجارتی، شرکت‌های تجارتی، اسناد تجاری، دلالی، حق‌العمل‌کاری، قرارداد حمل و نقل، ورشکستگی وغیره پرداخته می‌شود. مواد 21 الی 93 این قانون به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 نسخ گردید و در این راستا 300 ماده لایحه مزبور که به بیان اصول و مقررات شرکت‌های سهامی می‌پردازد، جایگزین آن شد.

قانون تجارت از لحاظ طبقه‌بندی جزء قوانین اصلی شمرده شده و در اکثر آزمون‌های حقوقی نظیر آزمون وکالت، قضاوت، سردفتری، اختبار و برخی از گرایش‌های مقطع ارشد و دکتری یکی از دروس امتحانی محسوب می‌گردد.

از ویژگی‌های این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- تدوین متن قانون تجارت با آخرین اصلاحات و الحاقات؛

- بیان لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 به صورت جداگانه؛

- بیان سایر قوانین خاص مرتبط از جمله قانون راجع به دلالان، قانون راجعه به ثبت شرکت‌ها، قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی، قانون بازار اوراق بهادار، قانون اجرای سیاست‌های کل اصل چهل و چهارم قانون اساسی، قانون صدور چک، قانون اداره امور ورشکستگی، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری، قانون تجارت الکترونیک و غیره؛

- دارای فضای مناسب جهت حاشیه نویسی.

فهرست

قانون تجارت (مصوب 1311 کمیسیون قوانین عدلیه با اصلاحات بعدی)

باب اول: تجار و معاملات تجاری
باب دوم: دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی
فصل اول: دفاتر تجارتی
فصل دوم: دفتر ثبت تجارتی
باب سوم: شرکت‌های تجارتی
فصل اول: در اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد راجعه به آن‌ها
مبحث اول:شرکت‌های سهامی

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 1347 کمیسیون خاص مشترک مجلسین) ⌡این قانون در روزنامه رسمی شماره 7038 مورخ 26/1/1348 منتشر شده است.⌠

بخش اول: تعریف و تشکیل شرکت سهامی
بخش دوم: سهام
بخش سوم: تبدیل سهام
بخش چهارم: اوراق قرضه
بخش پنجم: مجامع عمومی
بخش ششم: هیأت مدیره
بخش هفتم: بازرسان
بخش هشتم: تغییرات در سرمایه شرکت
بخش نهم: انحلال و تصفیه
بخش دهم: حساب‌های شرکت
بخش یازدهم: مقررات جزائی
بخش دوازدهم: مقررات مختلف مربوط به شرکت‌های سهامی
مبحث دوم: شرکت با مسئولیت محدود
مبحث سوم: شرکت تضامنی
مبحث چهارم: در شرکت مختلط غیرسهامی
مبحث پنجم: شرکت مختلط سهامی
مبحث ششم: شرکت نسبی
مبحث هفتم: شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف
فصل دوم: در مقررات راجعه به ثبت شرکت‌ها و نشر شرکت نامه‌ها
فصل سوم: در تصفیه امور شرکت‌ها
فصل چهارم: مقررات مختلفه
باب چهارم: برات- فته طلب- چک
فصل اول: برات
مبحث اول: صورت برات
مبحث دوم: در قبول و نکول
مبحث سوم: در قبولی شخص ثالث
مبحث چهارم: در وعده برات
مبحث پنجم: ظهرنویسی
مبحث ششم: مسئولیت
مبحث هفتم: در پرداخت
مبحث هشتم: تأدیه وجه برات به واسطه شخص ثالث
مبحث نهم: حقوق و وظایف دارنده برات
مبحث دهم: در اعتراض (پروتست)
مبحث یازدهم: برات رجوعی
مبحث دوازدهم: قوانین خارجی
فصل دوم: در فته طلب
فصل سوم: چک

قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی

فصل چهارم: در مرور زمان
باب پنجم: اسناد در وجه حامل
باب ششم: دلالی
فصل اول: کلیات
فصل دوم: اجرت دلال و مخارج
فصل سوم: دفتر
باب هفتم: حق العمل کاری (کمیسیون)
باب هشتم: قرار داد حمل و نقل
باب نهم: قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی
باب دهم: ضمانت
باب یازدهم: در ورشکستگی
فصل اول: در کلیات
فصل دوم: در اعلان ورشکستگی و اثرات آن
فصل سوم: در تعیین عضو ناظر
فصل چهارم: در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته
فصل پنجم: در مدیر تصفیه
فصل ششم: در وظایف مدیر تصفیه
مبحث اول: در کلیات
مبحث دوم: در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی
مبحث سوم: در فروش اموال و وصول مطالبات
مبحث چهارم: در اقدامات تأمینیه
مبحث پنجم: در تشحیث مطالبات طلبکارها
فصل هفتم: در قرار داد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته
مبحث اول: در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آن‌ها
مبحث دوم: در قرارداد ارفاقی
فقره اول: در ترتیب قرارداد ارفاقی
فقره دوم: در اثرات قرارداد ارفاقی
فقره سوم: در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی
مبحث سوم: در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی
فصل هشتم: در اقام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آن‌ها
مبحث اول: در طلبکارهایی که رهینه منقول دارند
مبحث دوم: در طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حق تقدم دارند
فصل نهم: در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول
فصل دهم: در دعوی استرداد
فصل یازدهم: در طرق شکایت ازاحکام صادره راجع به ورشکستگی
باب دوازدهم: در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب
فصل اول: در ورشکستگی به تقصیر
فصل دوم: در ورشکستگی به تقلب
فصل سوم: در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند
فصل چهارم: در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب
باب سیزدهم: در اعاده اعتبار
باب چهاردهم: اسم تجارتی
باب پانزدهم: شخصیت حقوقی
فصل اول: اشخاص حقوقی
فصل دوم: حقوق و وظائف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی
باب شانزدهم: مقررات نهایی

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318

مبحث اول: سازمان اداره تصفیه
مبحث دوم: اقدامات تأمینی اداره تصفیه
مبحث سوم: دعوت بستانکاران
مبحث چهارم: اداره اموال
مبحث پنجم: رسیدگی به مطالبات
مبحث ششم: تصفیه
مبحث هفتم: تقسیم وجوه حاصل از فروش
مبحث هشتم: خاتمه ورشکستگی
مبحث نهم: مقرّرات مالی
مبحث دهم: مقرّرات مخصوص

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 ⌡این قانون در روزنامه رسمی شماره 17714 مورخ 24/9/1384 منتشر شده است.⌠

فصل اول: تعاریف و اصطلاحات
فصل دوم: ارکان بازار اوراق بهادار
فصل سوم: بازار اولیه
فصل چهارم: بازار ثانویه
فصل پنجم: اطلاع رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه
فصل ششم: جرایم و مجازات‌ها
فصل هفتم: مقررات متفرقه

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1388

آیین نامه ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1391

آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1390

مشخصات

 • مولف
  محمدرضا ملکی
 • انتشارات
  مشاهیر دادآفرینی
 • نوع جلد
  شومیز
 • قطع - تعدا صفحات
  وزیری - 500 صفحه
 • سال چاپ
  1399
 • نوبت انتشار
  6
 • شیوه بیان مطالب
  به ترتیب مواد قانونی
برای این محصول دیدگاهی ثبت نشده است
ارسال دیدگاه

دیدگاه شما بعد از تایید توسط مدیریت در بین دیدگاه ها نمایش داده خواهد شد

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.