حقوق اداری محمد امامی و کوروش استوار سنگری جلد اول حقوق اداری جلد اول شامل مباحث حقوق اداری 1 و 2

دسته بندی : دانشگاهی
برند : میزان
فروشنده :
وکیل الرعایا - فروشگاه آنلاین کتاب حقوقی
زمان تحویل:
1 روز کاری ارسال تهران / 3 روز کاری ارسال به شهرستان
۲۲۰,۰۰۰ تومان ۲۰۹,۰۰۰ تومان
 • انتشارات : میزان
 • شابک : 9789645115713
 • سال چاپ : 1402
 • نوبت انتشار : بیست و نهم
 • تعداد صفحات : 400
 • سبک : آموزشی
 • موارد بیشتر
معرفی اجمالی محصول

حقوق اداری جلد اول شامل مباحث حقوق اداری 1 و 2

حقوق اداری شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی است و به مجموعه قواعد حقوقی گفته می‌شود که حقوق و تکالیف سازمان‌های اداری دولت و روابط آن‌ها با مردم را تعیین می‌کند. حقوق اداری ناظر بر فعالیت‌های مربوط به خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی سازمان‌های اداری است و شامل فعالیت‌های سیاسی، قضایی، قانون‌گذاری این سازمان‌ها نمی‌شود.

حقوق اداری در قالب دو درس حقوق اداری 1 و 2 هر کدام با ضریب 2 در مقطع کارشناسی رشته حقوق تدریس می شود که موضوع این کتاب قرار گرفته است. نگارنده مطابق با سرفصل های مصوب به توضیح و تبیین این حوزه تخصصی علم حقوق پرداخته است و برخی از اساتید این کتاب را به عنوان منبع مطالعاتی درس فوق به دانشجویان معرفی می نمایند.

 

حقوق اداری شامل بخش های زیر میباشد:

- کلیات حقوق اداری؛

- استخدام در قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری؛

- مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن.


مقدمه چاپ اول
مقده چاپ هفدهم (بازنگری سوم)

‌بخش اول - سازمانهای اداری کشور

‌ فصل اول - کلیات

مبحث اول: تعریف، موضوع و منابع حقوق اداری
گفتار اول: تعریف و موضوع حقوق اداری
بند اول: اداره چیست؟
بند دوم: موقعیت فعالیتهای اداری در میان سایر فعالیتهای دولتی
1 - اعمال اداری و اعمال قانونگذاری
2 - اعمال اداری و اعمال قضایی
3 - اعمال اداری و دیگر اعمال قوه مجریه
گفتار دوم: قلمرو حقوق اداری
گفتار سوم: منابع حقوق اداری
الف) قانون
ب) عرف
ج)‌ رویه قضایی
مبحث دوم: مبانی نظری حقوق اداری
گفتار اول: جایگاه اداره و کارکرد آن
1 - گردآوری و پخش اطلاعات
2 - تهیه تصمیمات
3 - پیش بینی
4 - اجرا
گفتار دوم : مأموریتها و وظایف اداره
1 - طبقه بندی برحسب استفاده از اقتدار عمومی (حاکمیت، تصدی)
2 - طبقه بندی برحسب شعاع جغرافیایی صلاحیت اداره
3 - طبقه بندی برحسب حیطه سازمانی
گفتار سوم: فلسفه وجودی سازمانهای اداری
بند اول: نظریه خدمات عمومی
بند دوم: مفهوم خدمات عمومی و تحولات آن
بند سوم: اصول حاکم بر خدمات عمومی
بند چهارم: نحوه اداره خدمات عمومی
1 - اداره خدمات عمومی توسط دولت به شکل انحصاری
2 - ارائه خدمات عمومی توسط دولت و بخش غیردولتی به شکل مشارکتی
3 - خدمات عمومی که به وسیله بخش غیردولتی ارائه می‌شود

‌ فصل دوم: سازمانهای اداری

مبحث اول: اصول حاکم بر سازمانهای اداری
گفتار اول: اصول حقوقی حاکم بر سازمانها
بند اول: اصل حاکمیت قانون بر اداره
الف) نتایج اصل حاکمیت قانون
ب) ضمانت اجرای اصل قانونی بودن
بند دوم: اصل سلسله مراتب اداری
بند سوم: شخصیت حقوقی سازمانهای اداری
الف - شخص حقوقی چیست؟
ب - آثار شخصیت حقوقی
د - وجوه افتراق اشخاص حقوقی، حقوق خصوصی و عمومی
ه - تقسیم بندی اشخاص حقوقی حقوق عمومی
آیا اجزاء دولت دارای شخصیت حقوقی هستند؟
بند چهارم: ایجاد و سازماندهی دستگاه های اداری یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی
گفتار دوم: اصول فنی حاکم بر سازمانهای اداری
بند اول: تمرکز اداری
بند دوم: عدم تمرکز اداری
الف - شرایط تحقق عدم تمرکز اداری
ب - انواع عدم تمرکز اداری
ج - ارزیابی تمرکز و عدم تمرکز اداری
مبحث دوم: سازمانهای متمرکز اداری درایران و مقامات آن
گفتار اول: تاریخچه سازمان اداری در ایران
بند اول: شکل گیری سازمانهای اداری مدرن در عصر مشروطیت
بند دوم: سازمانهای اداری در جمهوری اسلامی
گفتار دوم: سازمان اداری متمرکز در ایران و مقامات آن
بند اول: مقامات عالی سازمان اداری کشور
اول:‌ رهبر
دوم: رئیس جمهور
الف) وظایف و اختیارات رئیس جمهور به عنوان رئیس کشور
ب) وظایف و اختیارات رئیس جمهور در قوه مجریه
سوم: همکاران رئیس جمهور
الف ـ معاونین رئیس جمهور
ب - وزراء
ج - وظایف و اختیارات وزرا
بند دوم: واگذاری اختیارات در حقوق اداری
اول) تفویض اختیار
1 - شرایط صحت تفویض اختیار
2 - آثار تفویض اختیار
الف - از نظر اداری
ب - از نظر حقوقی
دوم) کفالت اداری
بند سوم: مقامات مرکزی در محل
الف - تقسیمات کشوری و مبنای آن
ب - مرجع تعیین واحدهای تقسیمات کشور
ج - واحدهای تقسیمات کشوری، سازمان اداری و مقامات آن
اول - استاندار و استان
1 - عزل و نصب استاندار
2 - جایگاه استاندار در نظام اداری کشور
3 - وظایف و اختیارات استاندار
الف) وظایف و اختیارات استاندار به عنوان نماینده دولت
ب) وظایف امنیتی استانداران
پ) وظایف نظارتی استاندار
ت) وظایف استاندار در مورد شوراها
ث) وظایف استانداران در مورد امور بیگانگان
ج) وظایف ویژه استاندار
چ) وظایف اداری استاندار
4 - مسئولیت استاندار
دوم - فرماندار و شهرستان
1 - عزل و نصب فرمانداران
2 - وظایف و اختیارات فرماندار
سوم - بخشدار و بخش
1 - عزل و نصب بخشدار
2 - وظایف و اختیارات بخشداران
چهارم - دهدار و دهستان
گفتار سوم: نهادهای شورایی در سازمان مرکزی اداره کشور
بند اول: شورای عالی اداری
1 - ترکیب اعضای شورای عالی اداری
2 - وظایف و اختیارات شورای عالی اداری
بند دوم: شورای عالی انقلاب فرهنگی
1 - اهداف شورای عالی انقلاب فرهنگی
2 - وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی
3 - جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و محدوده وظایف و اختیارات آن
مبحث سوم: سازمانهای اداری غیرمتمرکز
گفتار اول: سازمانهای محلی (شوراهای محلی)
بند اول: انتخابات شوراها
الف - کیفیت انتخابات و شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
1 - شرایط انتخاب کنندگان
2 - شرایط انتخاب شوندگان
3 - محرومین و ممنوعین از انتخاب شدن
ب - اجرای انتخابات و نظارت بر ‌آن
ج - نظارت بر انتخابات
بند دوم: انواع شوراها و وظایف آنها
1 - شورای اسلامی روستا
1 - وظایف شورای اسلامی روستا
2 - وظایف دهیار
2 - شورای اسلامی بخش
وظایف و اختیارات شورای بخش
3 - شورای اسلامی شهر
1 - وظایف شورای اسلامی شهر
2 - نهاد شهرداری
3 - شهردار
4 - شورای اسلامی شهرستان
وظایف شورای شهرستان
5 - شورای اسلامی استان
وظایف و اختیارات شورای استان
6 - شورای عالی استانها
وظایف و اختیارات شورای عالی استانها
بند سوم: نظارت بر شوراها (هیأتهای حل اختلاف)
1 - ترکیب هیأتهای حل اختلاف
2 - شکایات قابل طرح در هیأت حل اختلاف (حوزه صلاحیت هیأتها)
الف) ابطال مصوبات شورا
ب) چگونگی انحلال شورا
ج) چگونگی سلب عضویت اعضاء
گفتار دوم: سازمانهای فنی
بند اول: مؤسسات عمومی
الف - ویژگیهای موسسات عمومی
ب - اقسام مؤسسات عمومی
1 - مؤسسه دولتی چیست؟
2 - شرکت دولتی چیست؟
3 - مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی
ج - نظام حقوقی مؤسسات عمومی
د - ساختار اداری مؤسسات عمومی
بند دوم: نظام حرفه ای
الف - نظام حرفه ای چیست؟
ب - تعریف نظام حرفه ای در قوانین موضوعه
ج - پیشینه قانونی نظام حرفه ای در ایران
1 - قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
2 - بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
د - اهداف و وظایف نظام حرفه ای
ه - انواع نظام حرفه ای

فصل سوم: کنترل سازمانهای دولتی

مبحث اول: نظارت اداری
گفتار اول: نظارت اداری بر سازمانهای اداری مرکزی و کارکنان آن
گفتار دوم: نظارت اداری بر نهادهای غیرمتمرکز
مبحث دوم: نظارت پارلمانی
مبحث سوم: نظارت قضایی بر سازمانهای اداری کشور
گفتار اول: سازمان بازرسی کل کشور
بند اول: وظایف سازمان بازرسی کل کشور
بند دوم: آیین بازرسی
الف - مواد بازرسی سازمان
ب - چگونگی بازرسی
ج - اختیارات بازرسان به هنگام بازرسی
گفتار دوم: دیوان عدالت اداری
بند اول: ساختار و جایگاه دیوان عدالت اداری
بند دوم: صلاحیت و حدود اختیارات شعب دیوان عدالت اداری
الف - صلاحیت شعب نسبت به موضوع
1 - دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به چه نوع دعاوی علیه دولت را دارد
2 - دیوان عدالت و دعاوی الزام دستگاه دولتی به جبران خسارت
ب - صلاحیت شعب نسبت به اشخاص
1 - چه اشخاصی حق طرح دعوی در دیوان دارند؟
2 - ارزیابی نظرات
بند سوم: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و صلاحیت آن
بند چهارم: نظریه شورای نگهبان در خصوص محدوده اختیارات دیوان
بند پنجم: آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
اول: رسیدگی به شکایات در شعب دیوان
دوم: نکات خاص در دادرسی دیوان عدالت
سوم: رسیدگی به شکایات در هیأت عمومی دیوان
بند ششم: اجرای احکام دیوان عدالت اداری و ضمانت اجرای آنها
الف - اجرای احکام
ب - ضمانت اجرای آراء دیوان عدالت اداری

بخش دوم: استخدام در قانون استخدام کشوری و در قانون مدیریت خدمات کشوری

فصل اول: کلیات

مبحث اول: اصول حاکم بر استخدام
1 - اصل برابری فرصت شغلی
2 - اصل حقوق مساوی برای کار مساوی
3 - اصل لیاقت و شایستگی
4 - اصل وجود امنیت شغلی
5 - اصل تأمین رفاه کارکنان دولت
6 - اصل حق دفاع از حقوق شغلی
7 - اصل انضباط اداری
8 - اصل استمرار و توسعه آموزش کارکنان
مبحث دوم: تبیین مفاهیم در مقررات استخدامی
الف) مستخدم یا کارمند دولت کیست
ب) مأمورین به خدمات عمومی چه کسانی هستند؟
ج) پست سازمانی
د) شغل
مبحث سوم: ماهیت حقوقی استخدام

فصل دوم: دایره شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و انواع استخدام

مبحث اول: دایره شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و مستثنیات آن
مستثنیات قانون مدیریت خدمات کشوری
الف) دستگاه های مستثنی شده
ب) مقامات مستثنی شده
ج) مشاغل مستثنی شده
مبحث دوم: انواع استخدام
1 - استخدام رسمی
2 - استخدام پیمانی
3 - اشتغال ساعتی در دستگاه های اجرایی
4 - تأمین خدمات از طریق مناقصه
5 - استخدام به عنوان کارگر

فصل سوم: ورود به خدمت دولت

مبحث اول:‌ شرایط ورود به خدمت دولت
مبحث دوم: دوره آزمایشی

فصل چهارم: حقوق و مزایای کارمندان

مبحث اول: حقوق و مزایای مادی
گفتار اول: سابقه قانونی حقوق و مزایا کارمندان
گتفار دوم: حقوق و مزایای کارمندان در قانون مدیریت خدمات کشوری
بند اول - حقوق ثابت
1 - عوامل شغل
2 - عوامل شاغل
حقوق ثابت مقامات سیاسی
بند دوم: مزایا
الف ـ فوق العاده ها
ب - عائله مندی
ج - تفاوت تطبیق
د - سایر پرداختها
ه - عیدی
مبحث دوم: حقوق غیرمادی مستخدم
گفتار اول: انواع مرخصی ها
گفتار دوم: حق حمایت قضایی

فصل پنجم: تکالیف کارمندان و تخلفات اداری

مبحث اول: در تکالیف کارمند
گفتار اول: اشتغال
گفتار دوم: رعایت قوانین و مقررات و اطاعت از اوامر مافوق
گفتار سوم: حفظ اسرار اداری
گفتار چهارم: عدم سودجویی
گفتار پنجم: رعایت بی طرفی در انجام وظایف
مبحث دوم: تخلفات اداری
گفتار اول: تخلف و مجازاتهای اداری
بند اول: تخلف اداری چیست؟
بند دوم: انواع تخلفات و مجازاتهای اداری
الف) انواع تخلفات اداری
ب) انواع مجازاتهای اداری
بند سوم: دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مستثنیات آن
گفتار دوم: آیین دادرسی رسیدگی به تخلفات اداری
بند اول:‌ نهادهای رسیدگی کننده به تخلفات اداری
الف) مقامات اداری
ب) هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری
ج) صلاحیت محلی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری
بند دوم: چگونگی رسیدگی به تخلفات اداری
الف - رسیدگی در هیأتها حضوری است یا غیرحضوری؟
ب - صدور رأی
ج - تجدیدنظر نسبت به آراء‌ هیأت بدوی
د - اصلاح یا تغییر آراء
و - اعمال مجازات شدیدتر
بند چهارم: تأثیر رسیدگی اداری و قضایی بر یکدیگر در مورد اتهامات مستخدمین
الف)‌ تأثیر رسیدگی اداری بر قضایی
ب) تأثیر رسیدگی قضایی بر رسیدگی اداری
ج) اثر برائت مستخدمت از اتهام انتسابی
بند سوم: وضعیتهای خاص در رسیدگی به تخلفات اداری
الف) اثر فوت متهم بر رسیدگی
ب) وضعیت معتادان
ج) مستخدمان دارای بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن
بند پنجم: نظارت بر هیأتها و آرای آنها
الف - هیأت عالی نظارت
ب - دیوان عدالت اداری (نظارت قضایی)

فصل ششم: خروج از خدمت دولت

مبحث اول: استعفاء
مبحث دوم:‌ بازنشستگی
گفتار اول: شرایط بازنشستگی
بند اول - شرایط بازنشستگی در ق.ا.ک. و قوانین ذی ربط
الف - بازنشستگی اختیاری
1 - بازنشستگی به تقاضای مستخدم و تکلیف دولت در موافقت با آن
2 - بازنشستگی به اختیار دولت
ب - بازنشستگی اجباری
بند دوم - شرایط بازنشستگی در قانون مدیریت خدمات کشوری
گفتار دوم: آثار بازنشستگی
گفتار سوم: مسائل مالی و اداری بازنشستگی
1 - کسور بازنشستگی
2 - کمک و اعانه دولت به صندوق بازنشستگی
3 - موارد استرداد کشور بازنشستگی
بند دوم: صندوق بازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه
بند سوم: انتقال سوابق بازنشستگی
بند جهارم: محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه
الف - مبنای عمومی محاسبه
ب - جداول حقوق بازنشستگی و وظیفه در قانون مدیریت خدمات کشوری
ج - موارد قطع حقوق بازنشستگی
1 - دریافت حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا مستمری یا بازخرید خدمت طبق
2 - اشتغال به خدمت بازنشسته در مؤسسات مشمول ق.ا.ک
3 - محرومیت از حقوق اجتماعی
4 - مفقودالاثر شدن و فوت مستخدم
5 - ترک تابعیت
د - توقیف حقوق بازنشستگی به علت محکومیتهای حقوقی
مبحث سوم: از کارافتادگی کلی کارمند
1 - از کارافتادگی ناشی از کار یا به سبب انجام وظیفه
2 - از کار افتادگی غیر ناشی از کار
مبحث چهارم: فوت کارمند
گفتار اول: وراث مستمری بگیر
گفتار دوم: میزان حقوق وظیفه وراث کارمند
الف) میزان حقوق وظیفه وراث کارمند شاغل و بازنشسته
ب) میزان حقوق وظیفه وراث کارمندان از کارافتاده
گفتار سوم: دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه
مبحث پنجم: بازخریدی
1 - بازخرید به تقاضای مستخدم
2 - بازخرید به عنوان مجازات انضباطی
3 - بازخرید به اختیار دولت
مبحث ششم: خروج از خدمت به عنوان مجازات

فصل هفتم: تشکیلات و شوراهای تصمیم گیرنده در امور اداری و استخدامی

فصل هشتم: حالات استخدامی

مبحث اول: حالتهایی که در زمان وجود رابطه استخدامی موضوعیت دارد
1 - حالت اشتغال
2 - حالت انتقال
3 - حالت مرخصی
4 - حالت آمادگی به خدمت
الف) موارد آمادگی به خدمت
ب) وضع استخدامی مستخدمین آماده به خدمت
ج) مدت آماده به خدمت شدن
د - حقوق مستخدمین آماده به خدمت
ه - خروج از حالت آمادگی به خدمت
5 - حالت مأموریت
6 - حالت خدمت زیرپرچم
7 - حالت تعلیق
موارد تعلیق
8 - حالت انفصال موقت
9 - حالت غیبت موجه
مبحث دوم: حالتهایی که رابطه استخدامی را قطع می کند
1 - حالت بازنشستگی
2 - حالت از کارافتادگی
3 - حالت انفصال دائم
4 - حالت استعفاء
5 - حالت اخراج
وضع کارمندان اخراجی
6 - حالت بازخریدی

بخش سوم: مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن

مقدمه

فصل اول:‌مبانی و مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن

مبحث اول: تقصیر
گفتار اول: مبنای مسئولیت کارمندان دولت
بند اول: تفکیک خطای اداری و شخصی کارمند و آثار آن
بند دوم: ضابطه تشخیص خطای شخصی کارمند از خطای اداری
گفتار دوم: مبنای مسئولیت مدنی دولت
مبحث دوم: مسئولیت بدون تقصیر

فصل دوم: ارکان مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن و آثار مسئولیت مدنی

مبحث اول: ارکان مسئولیت مدنی
1 - تحقق ضرر
2 - فعل یا ترک فعل زیانبار
آیا وجود تقصیر در فعل یا ترک فعل زیانبار شرط است؟
آیا غیرقانونی بودن عمل دلالت بر تقصیر دارد؟
3 - وجود رابطه علیت میان فعل زیانبار و ورود خسارت
مبحث دوم: آثار مسئولیت مدنی دولت و کارمندان آن
گفتار اول: جبران خسارت
گفتار دوم: عوامل رافع جبران خسارت
بند اول: اعمال حاکمیت
بند دوم: عدم امکان جلوگیری از ورود زیان

فصل سوم: اعمال عمومی علت خسارت

مبحث اول: مسئولیت مدنی ناشی از عمل تقنینی (قانونگذاری)
گفتار اول: مسئولیت مدنی ناشی از عمل دستگاه قانونگذار
گفتار دوم: مسئولیت مدنی ناشی از عمل نمایندگان مجلس
مبحث دوم: مسئولیت مدنی ناشی از اعمال قضایی
گفتار اول: مسئولیت مدنی در قانون اساسی
گفتار دوم: تحولات جدید
مبحث سوم:‌ مسئولیت مدنی ناشی از اعمال اداری (اعمال قوه مجریه)
گفتار اول: مسئولیت مدنی ناشی از اعمال اداری ناظر به افراد خاص (تصمیمات و اعمال انفرادی)
الف) مسئولیت کارمندان
ب) مسئولیت دولت (اداره)
گفتار دوم: مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات عام الشمول (آیین نامه، تصویب نامه، بخشنامه، ...)

فهرست منابع

الف - منابع فارسی
ب - منابع خارج

 

مشخصات

 • مولف
  محمد امامی _کوروش استوار سنگری
 • انتشارات
  میزان
 • شابک
  9789645115713
 • سال چاپ
  1402
 • نوبت انتشار
  بیست و نهم
 • تعداد صفحات
  400
 • سبک
  آموزشی
برای این محصول دیدگاهی ثبت نشده است
ارسال دیدگاه

دیدگاه شما بعد از تایید توسط مدیریت در بین دیدگاه ها نمایش داده خواهد شد

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.