درس‌هایی از اصول فقه درس‌هایی از اصول فقه

دسته بندی : آزمونی
برند : میزان
فروشنده :
وکیل الرعایا-فروشگاه آنلاین کتاب حقوقی
زمان تحویل:
1 روزتهران3روز شهرستان
۱۸,۰۰۰ تومان
معرفی اجمالی محصول

درس‌هایی از اصول فقه

اصول فقه یا اصول استنباط حقوق اسلامی، یکی از دروس امتحانی آزمون وکالت محسوب می‌شود، که اغلب به خاطر تحلیلی و پیچیده بودن مباحث آن، داوطلبین در یادگیری این منبع درسی گاه دچار مشکل می‌گردند؛ مضافاً اینکه چون این درس ریشه فقهی دارد، تدریس آن در دانشکده‌های حقوق کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در کتاب درس‌هایی از اصول فقه، اثر دکتر محمد حسین شهبازی که یکی از اساتید برجسته و شناخته شده در این حوزه می‌باشد، تمامی مباحث آزمونی اصول فقه با ذکر مثال‌های فقهی و حقوقی با قلمی روان و بدون هر گونه تکلّف به رشته تحریر درآورده شده است؛ به‌گونه‌ای که برای همه داوطلبین، فارغ از اینکه در چه سطحی هستند، قابل فهم و یادگیری باشد. در واقع در کتاب حاضر، سعی شده است همانند شیوه تدریس، مطالب به زبان ساده بیان گردد و با تطبیق آن‌ها با مثال‌های حقوقی به ویژه از قانون مدنی، ضمن بالابردن میزان آمادگی داوطلبین، کاربرد اصول فقه در حقوق موضوعه نیز بیش از پیش نمایان گردد.

 

از ویژگی‌های این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- بیان مطالب به زبانی کاملاً روان و قابل فهم؛

- ذکر مثال‌های حقوقی با ارائه توضیحات مناسب؛

- اجتناب از آوردن مطالب اضافی و غیر آزمونی؛

- ارائه خلاصه مطالب به صورت نموداری در پایان هر فصل.

مقدمه
پیش گفتار
دلالت
اقسام دلالت
1- دلالت عقلی یا ذاتی
2- دلالت طبعی
3- دلالت وضعی یا جعلی یا قراردادی

باب اول: الفاظ

فصل اول: وضع الفاظ
اقسام وضع لفظ
1-وضع تعیینی یا تخصیصی
2- وضع تعینی یا تخصصی
استعمال لفظ
1- استعمال حقیقی
2- استعمال مجازی
3- استعمال غلط
شرایط استعمال مجازی
شرط نخست – علاقه یا مناسبت
1- علاقه شباهات
2- علاقه تضاد
3- علاقه کل و جزء
4- علاقه جز و کل
5- علاقه ماکان
6- علاقه مشارفت
7- علاقه سببیت و مسببیت
8- علاقه مسببیت و سببیت
9- علاقه محل و حال
10- علاقه حال و محل
شرط دوم – قرینه صارفه
اقسام لفظ
1-مختص
2-مشترک
3- حقیقت و مجاز
4- منقول
5-مرتجل
اقسام حقیقت
1- حقیقت لغوی
2- حقیقت عرفی
3- حقیقت شرعی
4- حقیقت متشرعه
5- حقیقت قانونی
شک در لفظ
قسمت اول: شک در وضع لفظ
راه اول – تصریح واضع
راه دوم – تبادر
راه سوم – حمل و سلب
راه چهارم – اطراد
قسمت دوم: شک در مراد متکلم
1-اصاله الحقیقه یا اصل حقیقت
2- اصاله العموم
3- اصاله الاطلاق
4- علاقه جز و کل
5- علاقه ماکان
6- علاقه مشارفت
7- علاقه سببیت و مسببیت
8- علاقه مسببیت و سببیت
9- علاقه محل و حال
10- علاقه حال و محل
4- موول
مکاسب محرمه
عقد بیع
شروط عوضین
آداب معامله
بیع حیوان
بیع میوه
بیع صرف
بیع سلف
اقسام بیع
ربا
خیارات
احکام بیع

فصل دوم: عقود معین

دین
رهن
ضمان، حواله و کفالت
صلح
شرکت
مضاربه
ودیعه
عاریه
اجاره
وکالت
وقف
مساقات
مزراعه
سبق در مایه

فصل سوم: چند مبحث حقوقی

حجر
جعاله
شفعه
غصب
اقرار
عطیه
لقطه

فصل چهارم: عقد نکاح

مقدمات نکاح
عقد نکاح
محرمات
نکاح منقطع
مهریه
عیوب مجوز فسخ نکاح
قسم نشوز و شقاق
احکام اولاد و نفقه

فصل پنجم: طلاق

ارکان طلاق
اقسام طلاق
عده طلاق
احکام طلاق
طلاق خلع ید و مبارات
ظهار، ایلاء و لعان

فصل ششم: وصیت

شرایط وصیت
متعلق وصیت
احکام وصیت
وصایت
فصل هفتم: ارث
موجبات و موانع ارث
طبقه اول ارث
طبقه دوم ارث
طبقه سوم ارث
طبقات ارث
ارث زن و شوهر
ولاء
توابع (ارث خنثی، حمل، قرعی، مجوسی...)

فصل هشتم: قضاوت

شرایط قاضی
کیفیت داوری
شاهد و سوگند
تعارض دعویین
تقسیم اموال

فصل نهم: شهادت

شاهد
تفصیل حقوق
شهادت بر شهادت
رجوع از شهادت

فصل دهم: حدود

حد زنا
حد لواط، مساحقه و قیادت
حد قذف
حد شرب خمر
حد سرقت
حد محاربه
کیفرهای متفرقه

فصل یازدهم: قصاص

قصاص نفس
شرایط قصاص
ادله اثبات قتل
قصاص عضو
لواحق قصاص
مهریه
عیوب مجوز فسخ نکاح
قسم نشوز و شقاق
احکام اولاد و نفقه

فصل پنجم: طلاق

ارکان طلاق
اقسام طلاق
عده طلاق
احکام طلاق
طلاق خلع ید و مبارات
ظهار، ایلاء و لعان

فصل ششم: وصیت

شرایط وصیت
متعلق وصیت
احکام وصیت
وصایت
فصل هفتم: ارث
موجبات و موانع ارث
طبقه اول ارث
طبقه دوم ارث
طبقه سوم ارث
طبقات ارث
ارث زن و شوهر
ولاء
توابع (ارث خنثی، حمل، قرعی، مجوسی...)

فصل هشتم: قضاوت

شرایط قاضی
کیفیت داوری
شاهد و سوگند
تعارض دعویین
تقسیم اموال

فصل نهم: شهادت

شاهد
تفصیل حقوق
شهادت بر شهادت
رجوع از شهادت

فصل دهم: حدود

حد زنا
حد لواط، مساحقه و قیادت
حد قذف
حد شرب خمر
حد سرقت
حد محاربه
کیفرهای متفرقه

فصل یازدهم: قصاص

قصاص نفس
شرایط قصاص
ادله اثبات قتل
قصاص عضو
لواحق قصاص
مهریه
عیوب مجوز فسخ نکاح
قسم نشوز و شقاق
احکام اولاد و نفقه

فصل پنجم: طلاق

ارکان طلاق
اقسام طلاق
عده طلاق
احکام طلاق
طلاق خلع ید و مبارات
ظهار، ایلاء و لعان

فصل ششم: وصیت

شرایط وصیت
متعلق وصیت
احکام وصیت
وصایت
فصل هفتم: ارث
موجبات و موانع ارث
طبقه اول ارث
طبقه دوم ارث
طبقه سوم ارث
طبقات ارث
ارث زن و شوهر
ولاء
توابع (ارث خنثی، حمل، قرعی، مجوسی...)

فصل هشتم: قضاوت

شرایط قاضی
کیفیت داوری
شاهد و سوگند
تعارض دعویین
تقسیم اموال

فصل نهم: شهادت

شاهد
تفصیل حقوق
شهادت بر شهادت
رجوع از شهادت

فصل دهم: حدود

حد زنا
حد لواط، مساحقه و قیادت
حد قذف
حد شرب خمر
حد سرقت
حد محاربه
کیفرهای متفرقه

فصل یازدهم: قصاص

قصاص نفس
شرایط قصاص
ادله اثبات قتل
قصاص عضو
لواحق قصاص

فصل دوازدهم: دیات

موجبات دیه
دیه نفس و اعضا
دیه منافع
دیه زخم های سر و صورت
توابع(دیه جنین،عاقله، جنایت در حیوان و...)
شرایط قاضی
کیفیت داوری
شاهد و سوگند

فصل نهم: شهادت

شاهد
تفصیل حقوق
شهادت بر شهادت
رجوع از شهادت

فصل دهم: حدود

حد زنا
حد لواط، مساحقه و قیادت
حد قذف
حد شرب خمر
حد سرقت
حد محاربه
کیفرهای متفرقه

فصل یازدهم: قصاص

قصاص نفس
شرایط قصاص
ادله اثبات قتل
قصاص عضو
لواحق قصاص

فصل دوازدهم: دیات

موجبات دیه
دیه نفس و اعضا
دیه منافع
دیه زخم های سر و صورت
توابع(دیه جنین،عاقله، جنایت در حیوان و...)
1- تخصیص
2- تخصص
3- حکومت
قسم نخست – حکومت تضییقی
قسم دوم – حکومت توسعه ای
4- ورود

مشخصات

  • مولف
    دکتر محمد حسین شهبازی
  • انتشارات
    میزان
  • قطع
    وزیری - 224 صفحه
برای این محصول دیدگاهی ثبت نشده است
ارسال دیدگاه

دیدگاه شما بعد از تایید توسط مدیریت در بین دیدگاه ها نمایش داده خواهد شد

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

محصولات مشابه