جرایم علیه اموال و مالکیت میر محمد صادقی جرایم علیه اموال و مالکیت

دسته بندی : حقوق جزا
برند : میزان
وضعیت :
به زودی
فروشنده :
وکیل الرعایا-فروشگاه آنلاین کتاب حقوقی
زمان تحویل:
1 روزتهران3روز شهرستان
معرفی اجمالی محصول

جرایم علیه اموال و مالکیت

حقوق کیفری یا جزا، به دو شاخه حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی تقسیم می‌شود. در حقوق جزای اختصاصی، به بررسی جرایم خاص و شرایط اختصاصی حاکم و مجازات‌های آن‌ها پرداخته می‌شود. چنانچه هر جرمی عناصر مادی و روانی مخصوص به خود را دارد که آن را از سایر جرایم ممتاز می‌نماید؛ بررسی این عناصر در رابطه با جرایم مختلف در شاخه حقوق جزای اختصاصی انجام می‌گیرد. حقوق‌دانان برای تدقیق و تسهیل در بررسی، جرایم مختلف را بر اساس این‌که علیه کدام‌یک از ارزش‌های مورد قبول جامعه و هنجار‌های اجتماعی ارتکاب می‌یابد، به سه دسته «جرایم علیه اشخاص»، «جرایم علیه اموال و مالکیت» و «جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی» دسته‌بندی نموده‌اند.

در کتاب «جرایم علیه اموال و مالکیت» که به عنوان سرفصل درس حقوق جزای اختصاصی (2) تدریس می‌گردد، به تبیین و بررسی جرائمی پرداخته می‌شود که، با نقض حقوق مالکانه اشخاص در ارتباط هستند. چنانچه جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و صدور چک بلامحل در زمره «جرایم مالی» قرار دارند. مؤلف در کتاب حاضر، با نگاهی موشکافانه ابتدا به تعریف و بیان تاریخچه هریک از جرایم مالی پرداخته و سپس به نحو اکمل به تبیین و تشریح عناصر متشکله (عنصر قانونی، مادی و معنوی) و نیز مصادیق جرایم مذکور اهتمام می‌ورزد.

 

از ویژگی‌های این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- بهترین منبع آموزشی در درس حقوق کیفری اختصاصی (2) برای استفاده دانشجویان و داوطلبین آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری؛

- ارائه تعریف جامع جرایم علیه اموال و مالکیت و تبیین کامل عناصر متشکله جرایم مذکور؛

- بررسی کامل اقسام و مصادیق کلاهبرداری در قوانین اصلی و خاص؛

- بررسی مباحث شروع به جرم، معاونت و تعدد جرم؛

- بررسی قوانین و بیان دیدگاه‌ نظام‌های کیفری سایر کشورها از جمله انگلستان، فرانسه و... در مورد جرایم علیه اموال و مالکیت؛

- مقایسه جرایم علیه اموال و مالکیت و بیان وجه اشتراک و افتراق آن‌ها؛

- استفاده از قوانین خاص، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، آرای شعب دیوان عالی کشور و نظریه‌های مشورتی به تناسب مطالب؛

- استفاده و استناد به بیش از 200 منبع مرجع فارسی، عربی و لاتین در تحریر و نگارش کتاب.


یادداشت ناشر
مقدمه مولف
پیشگفتار

فصل اول: کلاهبرداری

مبحث اول: کلیات
مقدمه
تاریخچه جرم کلاهبرداری
رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان
جرم کلاهبرداری در فقه اسلامی
جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی
حیثیت عمومی یا عدم شمول مرور زمان نسبت به جرم کلاهبرداری
گفتار نهم: تعریف جرم کلاهبرداری
مبحث دوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری
گفتار اول: عنصر قانونی
عنصر مادی
رفتار مادی فیزیکی
شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری
متقلبانه بودن وسایل یا عملیات مورد استفاده کلاهبردار
مصادیق وسایل متقلبانه در کلاهبرداری ساده
فریب دادن مردم به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم
فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی
امیدوارکردن مردم به امور غیر واقع
ترساندن مردم از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع
اختیار اسم یا عنوان مجعول
وسایل تقلبی دیگر
مصادیق وسایل متقلبانه در کلاهبرداری مشدد
اغفال و فریب قربانی
تعلق مال برده شده به غیر
نتیجه حاصله
شروع به جرم کلاهبرداری
گفتار سوم: عنصر روانی

مبحث سوم: همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری

شرکت در کلاهبرداری
معاونت در کلاهبرداری
تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری
مجازات جرم کلاهبرداری
مجازات های اصلی
مجازات های تبعی و تکمیلی
صور خاص جرم کلاهبرداری
ورشکستگی به تقصیر یا تقلب
تعدی نسبت به دولت
دسیسه و تقلب در کسب و تجارت
تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر
انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی
معرفی مال دیگری به عوض مال خود
تبانی در معاملات دولتی
تحصیل مال از طریق نامشروع
کلاهبرداری در امور ثبتی
تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری
امتناع از رد حق به صاحب آن
انجام معامله معارض
کلاهبرداری در شرکتها
کلاهبرداری در شرکت های سهامی
کلاهبرداری در شرکت های مختلط سهامی
کلاهبرداری در شرکتهای با مسئولیت محدود
کلاهبرداری رایانه ای
سایر موارد
خیانت در امانت
کلیات
مقدمه
تاریخچه جرم خیانت در امانت
جرم خیانت در امانت در فقه اسلامی
جرم خیانت در امانت در قانون مجازات عمومی سابق مصوب 1304
جرم خیانت در امانت در قانون تعزیرات مصوب 1375
گفتار ششم: مقایسه کوتاهی بین دو جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری
حیثیت عمومی جرم خیانت در امانت و شمول مرور زمان نسبت به آن

مبحث دوم: عناصر متشکله جرم خیانت در امانت

عنصر قانونی
عنصر مادی
رفتار مادی فیزیکی
استعمال نمودن
اتلاف
مفقود کردن
تصاحب
شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم
موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد
سپرده شدن مال به امین به یکی از طرق قانونی با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن
سپرده شدن مال به امین
سپرده شدن به یکی از طرق قانونی
شرط استرداد مال سپرده شده یا به مصرف معین رسانیدن آن
تعلق مال به غیر نتیجه حاصل
گفتار سوم : عنصرروانی

مبحث سوم: مجازات جرم خیانت در امانت

مجازات اصلی
مجازات های تبعی و تکمیلی
صور خاص جرم خیانت در امانت
سو استفاده از ضعف نفس اشخاص
رفتارهای مادی فیزیکی
شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم
نتیجه حاصله
سوء استفاده از سفید مهر
رفتار مادی فیزیکی
شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم
نتیجه حاصله
گفتار سوم: اختلاس
شرایط تحقق اختلاس
مجازات اختلاس و شروع به آن
جرایم در حکم اختلاس
تصرف غیرقانونی در وجوه و امول دولتی
خیانت مستخدمان دولتی در اسناد دولتی
سایر موارد
فصل سوم: سرقت
مبحث اول: کلیات
گفتار اول: مقدمه
گفتار دوم: تاریخچه جرم سرقت در قوانین ایران
گفتار سوم: تعریف جرم سرقت
ربودن
مال
ربایش برق
ربایش گاز
ربایش انسان
ربایش مواد خوراکی و سریع الفساد
تعلق به غیر

مبحث دوم: شرایط سرقت مستوجب حد

شرایط عامل مسئولیت کیفری
وجود عنصر روانی
بلوغ
عقل
اختیار(فقدان اکراه)
فقدان اشتباه
اشتباه موضوعی
اشتباه حکمی
فقدان اضطرار
گفتار: شرایط خاص سرقت مستوجب حد
مالیات شرعی داشتن شی ء مسروق
در حرز قرار داشتن مال
هتک حرز مخفیانه توسط سارق
اخراج مال از حرز توسط سارق
مخفیانه بودن سرقت
فقدان رابطه پدری
به حد نصاب رسیدن ارزش مال
زمان تعیین ارزش مال مسروق
مشارکت دو یا چند نفر در سرقت
سرقت اسناد دارای ارزش اعتباری
علم سارق به ارزش مال مسروق
دولتی، عمومی یا وقفی نبودن مال مسروق
در زمان قحطی نبودن سرقت
شکایت صاحب مال نزد مرجع قضایی
بخشیده نشدن از سوی صاحب مال پیش از اثبات سرقت
تحت ید مالک قرار نگرفتن مال مسروق قبل از اثبات سرقت
به ملکیت سارق در نیامدن مال مسروق تا قبل از اثبات جرم
مسروق یا مغصوب نبودن مال مسروق
توبه نکردن سارق قبل از اثبات جرم
غصب نشده بودن حرز و محل نگهداری مال از سارق

مبحث سوم: راه های اثبات سرقت

مبحث چهارم: مجازات سرقت
مجازات حد
مجازات های تکمیلی و تبعی
تکرار یا تعدد سرقت
سرقت های متفرقه
سرقت های خاص
سرقت مقرون به آزار یا بطور مسلحانه
سرقت مسلحانه گروهی در شب
سرقت مقرون به پنج شرط مشدد
سرقت مسلحانه از منازل
سرقت مسلحانه از بانک
راهزنی
سرقت از موزه ها یا اماکن تاریخی و مذهبی
سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی
کیف زنی یا جیب بری
سرقت از محل تصادف یا مناطق حادثه زده
سرقت مقرون به یکی از شرایط مذکور در قانون
سرقت (یا استفاده غیرمجاز از)آب و گاز و برق و تلفن و...
سرقت اقوام شخص ورشکسته
سرقت نظامیان
سرقت فاقد شرایط حد
شروع به سرقت
همکاری در ارتکاب جرم سرقت
گفتار اول: شرکت در جرم سرقت
گفتار دوم: معاونت در جرم سرقت
مبحث نهم: مداخله در امور مسروق

فصل چهارم: صدور چک پرداخت نشدنی

مقدمه
واژه چک در ادبیات فارسی
تاریخچه استعمال چک در جهان
مختصری از اهمیت چک
تاریخچه قوانین راجع به چک در ایران
تعریف چک موضوع حقوق کیفری
تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی
ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی
در حکم سند رسمی بودن چک
انواع چک

مبحث دوم: جهات کیفری چک

دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در تاریخ مندرج در چک
کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است
کسانی که حق صدور دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک دارند
موارد قانونی دستور عدم پرداخت
چگونگی صدور دستور عدم پرداخت
وظیفه ی دستور دهنده
تنظیم چک به شکل نادرست
عدم مطابقت امضا
اختلاف در مندرجات
صدور چک از حساب مسدود

مبحث سوم: مواردی که صادرکننده قابل تعقیب کیفری نیست

گفتار اول: چک های سفید امضا
چک هایی که برای تضمین انجام معامله داده شده و یا وصول وجه آنها منوط به تحقق شرطی بوده است
گفتار سوم: چک های بدون تاریخ یا وعده دار
عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی
عنصر مادی
رفتار فیزیکی
شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم
نتیجه حاصله
عنصر روانی

محث پنجم: مسائل مربوط به شکایت و دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی

کسانی که در مورد این جرم حق شکایت کیفری دارند
مواعدی که شاکی باید رعایت کند
گفتار سوم: کسانی که می توان اقدام به شکایت کیفری علیه آنها کرد
چک های بلامحل صادره در ایران عهده ی بانک های واقع در خارج کشور
دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم صدور چک پرداخت نشدنی
مطالبه ضرر و زیاندر در دعوی کیفری و فوری بودن رسیدگی
گفتار هفتم: قرار تامین در جرم صدور چک پرداخت نشدنی تا قبل از اصلاحات سال 1382
قرار تامین پس از اصلاحات سال 1382
مبحث ششم: مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی
مجازات اصلی
اقدام بازدارنده
تکرار یا تعدد جرم صدور چک پرداخت نشدنی
متن کامل قانون صدور چک
فهرست منابع
کتاب های عربی و فارسی
مقالات به زبان فارسی
فرهنگ های لغت فارسی، عربی و انگلیسی
مجلات، نشریه ها و روزنامه های فارسی
کتب و مقالات انگلیسی
پرونده های انگلیسی
پرونده های فرانسه
پرونده های آمریکا
قوانین انگلستان
مجلات و روزنامه های انگلیسی زبان

 

مشخصات

 • مولف
  حسین میر محمد صادقی
 • انتشارات
  میزان
 • سال چاپ
  ۱۴۰۰
 • سبک
  آموزشی
برای این محصول دیدگاهی ثبت نشده است
ارسال دیدگاه

دیدگاه شما بعد از تایید توسط مدیریت در بین دیدگاه ها نمایش داده خواهد شد

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

محصولات مشابه