مختصر حقوق خانواده مختصر حقوق خانواده

دسته بندی : حقوق مدنی
برند : میزان
فروشنده :
وکیل الرعایا - فروشگاه آنلاین کتاب حقوقی
زمان تحویل:
1 روز کاری ارسال تهران / 3 روز کاری ارسال به شهرستان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • انتشارات : بنیاد حقوقی میزان
 • شابک : 9786222121013
 • سال چاپ : 1402
 • نوبت انتشار : پنجاه و نه
 • تعداد صفحات : 650
 • سبک : آموزشی
 • شیوه بیان مطالب : موضوعی
 • موارد بیشتر
معرفی اجمالی محصول

مختصر حقوق خانواده

کتاب پیش رو، کتابی است که در جهت تبیین سرفصل های مصوب در درس حقوق مدنی (5) در مقطع کارشناسی رشته حقوق که دارای ضریب 3 می‌باشد به رشته تحریر در آمده و منبع مطالعاتی مناسبی برای فهم موضوعات حقوق خانواده در حد مقطع کارشناسی می‌باشد.

این کتاب از بهترین کتاب های چاپ‌شده در این حوزه می‌باشد، که تعداد زیادی از اساتید دانشگاه‌ها این کتاب را به عنوان منبع مطالعاتی درس حقوق مدنی 5 معرفی می‌نمایند.

 

کتاب در 3 باب به شرح ذیل به رشته تحریر در آمده است:

الف) ازدواج

1) خواستگاری و نامزدی

2) شرایط ازدواج

3)موانع ازدواج

4) آثار ازواج

 

ب) انحلال ازدواج

1) فسخ ازدواج

2) طلاق

 

ج) قرابت و نسب

1) قرابت

2) نسب

 

از ویژگی های بارز این کتاب می‌توان بدین اشاره کرد که، با تغییرات قوانین حمایت از خانواده کاملاً منطبق است و هر جایی لازم بوده با ذکر قوانین و مقررات مرتبط به تحلیل موارد حقوقی پرداخته شده است.


پیش گفتار چاپ سی و چهارم
پیش گفتار چاپ سی و هشتم
مقدمه

باب نخست - ازدواج

‌ فصل یکم - خواستگاری و نامزدی

گفتار یکم - خواستگاری
گفتار دوم - نامزدی
مبحث یکم - مسئولیت مدنی
مبحث دوم - پس گفتن هدایا
مبحث سوم - مرور زمان دعاوی ناشی از بهم خوردن نامزدی

فصل دوم - شرایط ازدواج

گفتار یکم - اختلاف جنس
گفتار دوم - اراده
مبحث یکم - وجود اراده
بند یکم - اشتباه
بند دوم - اکراه
بند سوم - تعلیق در ازدواج
مبحث دوم - اظهار اراده
بند یکم - نحوه اظهار اراده
بند دوم - ثبت ازدواج
مبحث دوم - اجازه پدر یا جد پدری در ازدواج باکره
بند یکم - ولایت پدر و جد پدری
بند دوم - حدود ولایت در ازدواج دختر بالغه باکره
مبحث سوم - ازدواج غیررشید و مجنون
بند یکم - ازدواج غیررشید
بند دوم - ازدواج مجنون
گفتار چهارم - اجازه دولت برای ازدواج با بیگانگان
مبحث یکم - ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه
مبحث دوم - ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با بیگانگان

فصل سوم - موانع ازدواج

گفتار یکم - شوهر داشتن
مبحث یکم - ازدواج با زن شوهردار
مبحث دوم - زنا با زن شوهردار
گفتار دوم - داشتن چهار زن دائم
مبحث یکم - بحث انتقادی از تعدد زوجات
مبحث دوم - سابقه تاریخی
مبحث سوم - تعدد زوجات در حقوق کنونی
گفتار سوم - عده زن
مبحث یکم - اقسام عده
بند یکم - عده وفات
بند دوم - عده طلاق
بند سوم - عده بذل یا انقضاء مدت در ازدواج موقت
مبحث دوم - ازدواج یا زنا با زنی که در عده است
بند یکم - ازدواج با زنی که در عده است
بند دوم - زنا با زنی که در عده رجعیه است
گفتار چهارم - قرابت در حدود معین
مبحث یکم - محارم نسبی
مبحث دوم - محارم سببی
گفتار پنجم - مطلقه بودن به سه طلاق و نه طلاق
مبحث یکم - سه طلاق متوالی
مبحث دوم - نه طلاق
گفتار ششم - کفر
مبحث یکم - ازدواج زن مسلمان با مرد نامسلمان
مبحث دوم - ازدواج مرد مسلمان با زن نامسلمان
گفتار هفتم - لعان
گفتار هشتم - احرام

فصل چهارم - آثار ازدواج

گفتار یکم - روابط شخصی زن و شوهر
مبحث یکم - تکالیف مشترک زوجین
مبحث دوم - ریاست شوهر بر خانواده
بند یکم - تعیین مسکن
بند دوم - شغل زن
بند سوم - تمکین زن
گفتار دوم - روابط مالی زن و شوهر
مبحث یکم - استقلال مالی زن شوهردار
مبحث دوم - نفقه زن
بند یکم - مفهوم و ماهیت حق زن بر نفقه
بند دوم - ویژگیهای نفقه زن
بند سوم - نفقه زن پس از انحلال ازدواج
بند چهارم - ضمانت اجرای نفقه زن
مبحث سوم - مهر
بند یکم - تعیین مهر در عقد ازدواج
الف - شرایط مهرالمسمی
الف - نحوه محاسبه مهریه در صورت وقوع طلاق یا مطالبه مهریه با ادامه زندگی مشترک
ب - نحوه محاسبه مهریه در صورت فوت زوج
ب - عیب یا تلف مهر
ج - مالکیت زن بر مهر و ضمانت اجرای آن
بند دوم - عدم تعیین مهر در عقد ازدواج
الف - عدم مهر
ب - تفویض مهر
بند سوم - اثر انحلال ازدواج در مهر
الف - اثر انحلال ازدواج در مهرالمسمی
ب - اثر انحلال ازدواج قبل از تعیین مهر

باب دوم - انحلال ازدواج

فصل یکم - فسخ ازدواج

گفتار یکم - عیب
گفتار دوم - تدلیس
گفتار سوم - تخلف از شرط صفت
گفتار چهارم - قواعد عمومی فسخ ازدواج
بند یکم - مفهوم و ماهیت حق زن بر نفقه
بند دوم - ویژگیهای نفقه زن
بند سوم - نفقه زن پس از انحلال ازدواج
بند چهارم - ضمانت اجرای نفقه زن
مبحث سوم - مهر
بند یکم - تعیین مهر در عقد ازدواج
الف - شرایط مهرالمسمی
الف - نحوه محاسبه مهریه در صورت وقوع طلاق یا مطالبه مهریه با ادامه زندگی مشترک
ب - نحوه محاسبه مهریه در صورت فوت زوج
ب - عیب یا تلف مهر
ج - مالکیت زن بر مهر و ضمانت اجرای آن
بند دوم - عدم تعیین مهر در عقد ازدواج
الف - عدم مهر
ب - تفویض مهر
بند سوم - اثر انحلال ازدواج در مهر
الف - اثر انحلال ازدواج در مهرالمسمی
ب - اثر انحلال ازدواج قبل از تعیین مهر

باب دوم - انحلال ازدواج

فصل یکم - فسخ ازدواج

گفتار یکم - عیب
گفتار دوم - تدلیس
گفتار سوم - تخلف از شرط صفت
گفتار چهارم - قواعد عمومی فسخ ازدواج
بند یکم - مفهوم و ماهیت حق زن بر نفقه
بند دوم - ویژگیهای نفقه زن
بند سوم - نفقه زن پس از انحلال ازدواج
بند چهارم - ضمانت اجرای نفقه زن
مبحث سوم - مهر
بند یکم - تعیین مهر در عقد ازدواج
الف - شرایط مهرالمسمی
الف - نحوه محاسبه مهریه در صورت وقوع طلاق یا مطالبه مهریه با ادامه زندگی مشترک
ب - نحوه محاسبه مهریه در صورت فوت زوج
ب - عیب یا تلف مهر
ج - مالکیت زن بر مهر و ضمانت اجرای آن
بند دوم - عدم تعیین مهر در عقد ازدواج
الف - عدم مهر
ب - تفویض مهر
بند سوم - اثر انحلال ازدواج در مهر
الف - اثر انحلال ازدواج در مهرالمسمی
ب - اثر انحلال ازدواج قبل از تعیین مهر

باب دوم - انحلال ازدواج

فصل یکم - فسخ ازدواج

گفتار یکم - عیب
گفتار دوم - تدلیس
گفتار سوم - تخلف از شرط صفت
گفتار چهارم - قواعد عمومی فسخ ازدواج

فصل دوم - طلاق

گفتار یکم - کلیات
گفتار دوم - موجبات طلاق
مبحث یکم - طلاق به اراده مرد
مبحث دوم - طلاق به درخواست زن
الف - خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه
ب - عسر و حرج
ج - غیبت شوهر بیش از چهار سال
د - وکالت زن در طلاق
مبحث سوم - توافق زوجین (طلاق توافقی)
گفتار سوم - شرایط و تشریفات طلاق
مبحث یکم - شرایط اساسی طلاق
بند یکم - شرایط طلاق دهنده
الف - اراده
ب - اهلیت
بند دوم - شرایط مطلقه
الف - پاکی زن
ب - عدم وقوع نزدیکی از پایان عادت زنانگی تا هنگم طلاق
مبحث دوم - تشریفات طلاق
بند یکم - گواهی عدم امکان سازش
بند دوم - داوری در طلاق
بند سوم - تشریفات اجرای صیغه
گفتار چهارم - اقسام طلاق
بند یکم - فقه امامیه
بند دوم - قانون مدنی
گفتار پنجم - آثار طلاق
مبحث یکم - آثار طلاق بائن
مبحث دوم - آثار طلاق رجعی
مبحث سوم - مقرری ماهانه

باب سوم - قرابت و نسب

‌ فصل یکم - قرابت

گفتار یکم - قرابت نسبی
ب - اشخاصی که عهده دار حضانت هستند
ج - شرایط حضانت
د - مدت حضانت
ه - اجرت حضانت
و - ضمانت اجرای حضانت
ز - حضانت مجنون
بند دوم - حق ملاقات و انتقال محجور به محلی دیگر
بند سوم - تربیت اطفال
مبحث دوم - ولایت قهری
بند یکم - محجوریتی که تحت ولایت قهری هستند
بند دوم - اولیای قهری
بند سوم - وظایف و اختیارات ولی قهری
بند چهارم - تضمیناتی که به محجور در مقابل ولی قهری داده شده است
الف - سقوط ولایت قهری
ب - ضم یا تعیین امین
ج - نظارت دادستان بر کار ولی قهری (جد پدری)
د - مسئولیت ولی قهری
ه - سرنوشت معاملاتی که ولی قهری برخلاف مصلحت محجور و به نمایندگی از او انجام می دهد
مبحث سوم - نفقه اقارب
بند یکم - محتوا و ماهیت نفقه اقارب و طریقه وصول آن
بند دوم - خویشانی که ملزم به انفاق یکدیگرند
الف - نفقه اولاد
ب - نفقه پدر و مادر و اجداد
ج - تعدد منفق و مستحق نفقه
بند سوم - خصوصیات و ضمانت اجرای نفقه اقارب
الف - خصوصیات نفقه اقارب
ب - ضمانت اجرا

فهرست اهم منابع و مأخذ

الف - به زبان فارسی
ب - به زبان عربی
فهرست موضوعی الفبایی
فهرست مواد پاره ای از قوانین مورد استناد

 

مشخصات

 • مولف
  اسدالله امامی، سید حسین صفایی
 • انتشارات
  بنیاد حقوقی میزان
 • شابک
  9786222121013
 • سال چاپ
  1402
 • نوبت انتشار
  پنجاه و نه
 • تعداد صفحات
  650
 • سبک
  آموزشی
 • شیوه بیان مطالب
  موضوعی
برای این محصول دیدگاهی ثبت نشده است
ارسال دیدگاه

دیدگاه شما بعد از تایید توسط مدیریت در بین دیدگاه ها نمایش داده خواهد شد

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.