حقوق رسانه باقر انصاری حقوق رسانه

دسته بندی : دانشگاهی
برند : سمت
فروشنده :
وکیل الرعایا - فروشگاه آنلاین کتاب حقوقی
زمان تحویل:
1 روز کاری ارسال تهران / 3 روز کاری ارسال به شهرستان
۱۱۰,۰۰۰ تومان ۹۹,۰۰۰ تومان
 • انتشارات : سمت
 • شابک : 9786000225599
 • سال چاپ : ۱۴۰۰
 • نوبت انتشار : سیزدهم
 • تعداد صفحات : ۳۴۲
 • سبک : آموزشی
 • موارد بیشتر
معرفی اجمالی محصول

حقوق رسانه

حقوق رسانه از دو لحاظ بین رشته ایی محسوب می گردد از یک لحاظ ترکیبی از موضوعات و مسائل و روشهای رشته حقوق و رشته ارتباطات است و از سویی دیگر ترکیبی است از رشته های مختلف حقوق عمومی، حقوق بشر، حقوق بین الملل خصوصی و حقوق کیفری. در این کتاب تلاش شده است صرف نظر از حقوق کشوری خاص و نیز صرف نظر از رسانه ایی خاص به مطالعه قواعد عمومی حقوق رسانه پرداخته شود با وجود این توجه به حقوق ایران و نیز استفاده از منابع حقوق اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.

در این کتاب برای رعایت اختصار اسناد و کنوانسیون های بین المللی و قوانین و رویه های حقوقی کشورهای دیگر تنها در صورت ضرورت مورد توجه قرار گرفته و سعی شده تا جایی که ممکن است مثالهای لازم برای هر مبحث ارائه گردد مهمترین بخش کتاب حاضر بخش سوم آن است که در آن تلاش شده تا بین منافع مختلف و معارض سازش ایجاد شود امنیت ملی، اسرار دولتی، حریم خصوصی، مالکیتهای فکری، هتک حرمت، اخلال در دادرسی ها و تبلیغات گمراه کننده از مهمترین حدود محتوایی فعالیتهای رسانه ایی هستند که در این کتاب مورد مطالعه قرار گرفته اند کتاب از منابع خوبی برخوردار است و تصویر جامعی از حقوق رسانه در اختیار خوانندگان خود قرار می دهد.

عنوان

مقدمه

بخش اول: بنیادهای نظری حقوق رسانه

گفتار اول: آزادی بیان

مقدمه
بند اول: مفهوم شناسی
الف)آزادی بیان و حق آزادی بیان
ب)معانی عام و خاص آزادی بیان
ج)مقایسه‌ی آزادی بیان با سایر آزادی‌های رسانه‌ای
بند دوم: ماهیت حق آزادی بیان
بند سوم: محتوای حق آزادی بیان
بند چهارم: مبانی و توجیهات آزادی بیان
بند پنجم: تفاوت نگاه لیبرالیستی به آزادی بیان با نگاه اسلامی

گفتار دوم: آزادی اطلاعات

مقدمه
بند اول:مفهوم شناسی
الف)معنای عام: آزادی اطلاع رسانی
ب)معنای خاص: حق دسترسی به اطلاعات عمومی
بند دوم: مبانی آزادی اطلاعات
بند سوم: محتوای آزادی اطلاعات
الف)اطلاعات مشمول آزادی اطلاعات
ب)دارندگان حق دسترسی به اطلاعات
ج)موسسات مشمول آزادی اطلاعات
بند چهارم: آیین دادرسی به اطلاعات
الف)اطلاع رسانی واکنشی یا انفعالی
ب)اطلاع رسانی کنشی یا ابتکاری
بند پنجم: تأثیر آزادی اطلاعات بر فعالیت‌های رسانه‌ای
الف)فراهم کردن زمینه‌ی روزنامه نگاری تحقیقاتی
ب)کمک به کاهش خودسانسوری در رسانه‌ها
ج)فراهم کردن زمینه‌ی لازم برای روزنامه‌نگاری مدنی
د)فراهم کردن زمینه لازم برای تنوع و تکثر مطالب روزنامه‌ها

گفتار سوم: استقلال رسانه‌ها

مقدمه
بند اول: استقلال ساختاری (منع سانسور شکلی یا ساختاری)
الف)داشتن شخصیت حقوقی مستقل
ب)استقلال مراجع دولتی تنظیم کننده‌ی فعالیت‌های رسانه‌ای
بند دوم: استقلال محتوایی یا اختیاراتی (منع سانسور محتوایی یا مادی)
بند سوم: استقلال مالی
بند چهارم: استقلال سیاسی

گفتار چهارم:تکثر گرایی رسانه‌ای

مقدمه
بند اول: مفهوم و اهمیت تکثرگرایی رسانه‌ای
الف)مفهوم تکثرگرایی رسانه‌ای
ب)اهمیت تکثر گرایی رسانه‌ای
بند دوم:انواع تکثر گرایی رسانه‌ای
الف)تکثرگرایی بیرونی
ب)تکثرگرایی درونی
بند سوم:شیوه‌های جلوگیری از تمرکزگرایی رسانه‌ای
الف)جلوگیری از تمرکز گرایی در مالکیت رسانه‌ها
ب) جلوگیری از تمرکز در منابع اطلاع رسانی

گفتار پنجم:نظام‌دهی رسانه‌ها

مقدمه
بند اول: خود نظام‌دهی رسانه‌ها
الف)تعریف خودنظام‌دهی سازمانی
ب)روش‌های خود نظام‌دهی رسانه‌ای
بنددوم: نظام‌دهی مشترک با دولت
بند سوم: نظام دهی توسط دولت

بخش دوم: تأسیس رسانه‌ها و فعالیت آن‌ها

گفتار اول: تأسیس رسانه‌ها

مقدمه
بند اول: انتشار مطبوعات
الف)نظام‌های انتشار مطبوعات
ب)نظام انتشار مطبوعات ایران
ج)شرایط صاحل امتیاز نشریه
د)اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات
هـ)انتشار نشریات داخلی
و)انتشار نشریات دانشگاهی
ز)انتشار نشریات الکترونیک
بند دوم: انتشار کتاب
بند سوم: ایجاد ایستگاه‌های رادیو و تلویزیون
بند چهارم:ایجاد خبرگزاری‌های غیردولتی
بند پنجم:ایجاد نقطه تماس بین المللی
بند ششم: ایجاد رسا

گفتار دوم: فعالیت در رسانه‌ها

مقدمه
بند اول: وظایف و اختیارات صاحب امتیاز یا مالک
بند دوم: وظایف و اختیارات مدیر مسئول یا سردبیر
بند سوم: وظایف و اختیارات روزنامه‌نگار
بند چهارم: وظایف و اختیارات ناشر
بند پنجم:‌ وظایف و اختیارات مدیر ایستگاه‌های رادیو و تلویزیون
بند ششم: وظایف و اختیارات مدیر خبرگزاری
بند هفتم: وظایف و اختیارات مدیر نقطه‌ی تماس بین المللی
بند هشتم: وظایف و اختیارات مدیر رسا
بند نهم: وظایف و اختیارات مدیر چاپ‌خانه

بخش سوم: حدود آزادی‌های رسانه‌ای

گفتار اول: انواع حدود و مشروعیت آن‌ها

مقدمه
بند اول: انواع حدود پیش بینی شده در قوانین
بند دوم: مشروعیت حدود
الف) قواعد حاکم بر مشروعیت حدود
ب) شرایط مشروعیت حدود در حقوق بین الملل

گفتار دوم: امنیت ملی

مقدمه
بند اول: مفهوم امنیت ملی
بند دوم: مفهوم بیان مخالف با امنیت ملی
الف)جرایم تروریستی
ب)جرایم سیاسی
ج)سایر جرایم
بند سوم: ضوابط محدودسازی بیان به استناد امنیت ملی

گفتار سوم: اسرار دولتی

مقدمه
بند اول: مفهوم اسرار دولتی
الف) تعریف اسرار دولتی
ب) ضابطه‌ی طبقه بندی اسرار دولتی
ج)مقام صلاحیت‌دار برای طبقه بندی
بند دوم: آثار طبقه بندی اطلاعات
الف) موقت بودن طبقه بندی
ب)منع دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده

گفتار چهارم: حریم خصوصی

مقدمه
بند اول: مفهوم حریم خصوصی
الف) تعریف حریم خصوصی
ب)معیارهای شناسایی حریم خصوصی
بند دوم: مبانی حمایت از حریم خصوصی
الف) حمایت از آبرو و حیثیت افراد
ب)حمایت از آزادی و استقلال فردی در برابر همنوعان
ج) حمایت از آزادی و استقلال فردی در برابر دولت
د) نیاز فطری انسان به حریم خثوثی
بند سوم: حمایت از حریم خصوصی در اسلام
بند چهارم: حمایت از حریم خصوصی در حقوق موضوعه ایران
الف)قانون اساسی
ب)قانون مجازات اسلامی
ج)قانون آیین دادرسی کیفری
د)قانون مجازات فعالیت‌های غیرمجاز در امور سمعی و بصری
هـ)قانون جرایم رایانه‌ای
و)قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
بند پنجم: حل تعارض بین حق حریم خصوصی و آزادی بیان
الف)حریم خصوصی قربانیان جرایم
ب)حریم خصوصی اشخاص مصیبت زده یا عزادار
ج)حریم خصوصی به هنگام ضبط وقایع در بیمارستان‌ها
د)حریم خصوصی در مراسم تشییع و تدفین
هـ)حریم خصوصی طرفین دعوا در دادرسی‌ها
و)حریم خصوصی و سوابق کیفری افراد
ز)حریم خصوصی و مصاحبه‌های کمینی
ح)حریم خصوصی و جمع آوری اطلاعات با روش‌های پنهانی
ط)حریم خصوصی و استفاده از وسایل متقلبانه برای جمع آوری اطلاعات
ی) افشای وقایع خصوصی که قبلاً علنی شده‌اند
ک)حریم خصوصی و حق تصویر افراد
ل)افشای جرایم واجد حیثیت عمومی بیشتر
م)افشای رفتارهای خلاف قانون غیراخلاقی
ن)افشای ریاکاری‌های عمومی

گفتار پنجم: مالکیت‌های فکری

مقدمه
بند اول: مفهوم حقوق مالکیت‌های فکری
الف)معانی حقوق مالیکت‌های فکری
ب)مبانی حمایت از مالکیت‌های فکری
بند دوم: آثار ادبی و هنری قابل حمایت
الف) اصیل یا ابتکاری بودن اثر
ب) بیان اثر در صورت محسوس
ج) ثبت اثر (شرط اختیاری)
بند سوم: انواع حقوق ناشی از آثار ادبی و هنری
الف)حقوق معنوی
ب)حقوق مالی
بند چهارم: مالکیت حقوق ناشی از مالکیت‌های ادبی و هنری
الف) مالکیت حقوق ناشی از آثار فردی
ب) مالکیت حقوق ناشی از آثار گروهی
ج)مالکیت آثار ادبی و هنری ایجاد شده به موجب رابطه‌ی استخدامی
د) مالکیت آثار ادبی و هنری سفارشی
بند پنجم: نقض مالکیت‌های ادبی و هنری
الف)مفهوم نقض
ب)استثناهای نقض

گفتار ششم: حتک حرمت

مقدمه
بند اول: مفهوم حتک حرمت
بند دوم: حمایت از حرمت افراد در حقوق اسلام
بند سوم: مقوله‌های هتک حرمت
الف) به اعتبار طرف اهانت
ب) به لحاظ مدنی و کیفری بودن
ج) به لحاظ صریح یا ضمنی بودن
د)به اعتبار عناوین مجرمانه
بند چهارم: شرایط تحقق هتک حرمت
الف)وجود بیان موهن
ب)انتشار بیان هتک حرمت
ج)معین بودن مخاطب بیان
بند پنجم: دفاع در برابر دعوای هتک حرمت

گفتار هفتم: اخلال در دادرسی‌ها

مقدمه
بند اول: مبانی و شیوه‌های دسترسی به رسانه‌ها در دادرسی‌ها
الف)مبانی دسترسی رسانه‌ها به دادرسی‌ها
ب)شیوه‌های دسترسی رسانه‌ها به دادرسی‌ها
بند دوم: اخلال رسانه‌ها در دادرسی‌ها
الف)نقض اصل برائت
ب)اثر بر طرفین دعوا به ویژه بر حق دفاع متهم
ج)اثر بر دادرس
د)اثر بر شهود
هـ)اثر بر هیئت منصفه
و)نقض حریم خصوصی
بند سوم: وضعیت حقوقی دسترسی رسانه‌ها به دادرسی‌ها در حقوق ایران
الف) دسترسی رسانه‌ها به جلسات دادرسی
ب)مصاحبه با اصحاب دعوا و مقامات قضایی

گفتار هشتم: تبلیغات گمراه کننده

مقدمه
بند اول: مفهوم تبلیغات گمراه کننده
الف) تعریف تبلیغات تجاری
ب) تبلیغات گمراه کننده
بند دوم: قواعد ناظر بر تبلیغات در موضوعات خاص یا برای مخاطبان‌خاص
الف)تبلیغات مقایسه‌ای
ب)تبلیغات ناظر بر کودکان
ج) تبلیغات حقوقی (وکلا و مشاوران حقوقی)
د) تبلیغات مواد بهداشتی و دارویی و آرایشی (مرتبط با سلامت)

بخش چهارم: مسئولیت‌های ناشی از بیان‌های مجرمانه و زیان‌بار

گفتار اول: مسئولیت کیفری ناشی از بیان‌های محرمانه

مقدمه
بند اول: مفهوم و شرایط تحقق
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر روانی
بند دوم: اشخاص صالح برای طرح دعوا
بند سوم: اشخاص قابل تعقیب
1.مسئولیت همه‌ی عوامل
2.مسئولیت سلسله مراتبی
3.مسئولیت منابع خبر
بند چهارم: مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی کیفری علیه رسانه‌ها
الف)انواع جرایم رسانه‌ای
ب) جایگاه هیئت منصفه در رسیدگی به جرایم رسانه‌ای

گفتار دوم: مسئولیت مدنی ناشی از بیان‌های زیان‌بار

مقدمه
بند اول: شرایط تحقق مسئولیت مدنی
الف) وجود خسارت
ب)تقصیر یا ارتکاب فعل زیان‌بار
ج)رابطه‌ی سببیت
بند دوم: انواع مسئولیت‌های مدنی
الف) مسئولیت ناشی از فعل مشخص
ب) مسئولیت ناشی از فعل غیر
ج)مسئولیت ناشی از فعل اشیاء
بند سوم: مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی
الف)مرجع رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی رسانه‌های خصوصی
ب) مرجع رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی رسانه‌های دولتی
بند چهارم: آثار مسئولیت مدنی
الف)شیو‌ه‌های جبران مالی
ب)شیوه‌های جبران غیرمالی

منابع و مأخذ

کتاب‌ها
مقاله‌ها
قوانین
سایر مصوبات
منابع عربی
منابع انگلیسی
منابع فرانسه

 

مشخصات

 • مولف
  دکتر باقر انصاری
 • انتشارات
  سمت
 • شابک
  9786000225599
 • سال چاپ
  ۱۴۰۰
 • نوبت انتشار
  سیزدهم
 • تعداد صفحات
  ۳۴۲
 • سبک
  آموزشی
برای این محصول دیدگاهی ثبت نشده است
ارسال دیدگاه

دیدگاه شما بعد از تایید توسط مدیریت در بین دیدگاه ها نمایش داده خواهد شد

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.