قانون مجازات اسلامی قانونقانون مجازات اسلامی

دسته بندی : قوانین ومقررات
برند : دادآفرین
فروشنده :
وکیل الرعایا - فروشگاه آنلاین کتاب حقوقی
زمان تحویل:
1 روز کاری ارسال تهران / 3 روز کاری ارسال به شهرستان
۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • نوع جلد : شومیز
 • قطع - تعدا صفحات : وزیری - 568 صفحه
 • سال چاپ : 1401
 • نوبت انتشار : هشتم
 • شیوه بیان مطالب : به ترتیب مواد قانونی
 • موارد بیشتر
معرفی اجمالی محصول

قانونقانون مجازات اسلامی

آگاهی از قوانین موضوعه، نه تنها برای حقوقدانان، بلکه برای تمامی آحاد جامعه، یک ضرورت محسوب می‌شود. بی‌تردید، تحقق این امر موقوف بر دسترسی آسان به متن دقیق و منقح قوانین موضوعه است. با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 1392 تحولی در حقوق جزای ایران پدید آمد. البته کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که به قانون تعزیرات نیز معروف است به قوت خود باقی ماند و موادی از قانون جرایم رایانه‌ای به عنوان مواد 729 الی 755 به آن الحاق گردید. قانون مجازات اسلامی از لحاظ طبقه‌بندی جزء قوانین اصلی ماهوی شمرده شده و در اکثر آزمون‌های حقوقی نظیر آزمون وکالت، قضاوت، اختبار و برخی از گرایش‌های مقطع ارشد و دکتری یکی از دروس امتحانی محسوب می‌گردد. یکی از شاخصه‌های مجموعه کتاب‌های قوانین، گردآوری و تدوین متون قانونی بدون کم‌ و کاست و البته با اِعمال آخرین الحاقات و اصلاحات می‌باشد.

در کتاب قانون مجازات اسلامی، نشر مشاهیر دادآفرین، متن قانون به همراه آرای وحدت رویه قضایی و نظریه‌ها مشورتی اداره کل حقوق قوه قضاییه مرتبط تدوین شده است.

از ویژگی‌های این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- تدوین متن قانون مجازات اسلامی 1392 با آخرین اصلاحات و الحاقات؛

- بیان کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات)؛

- بیان آرای وحدت رویه قضایی و نظریه‌ها مشورتی اداره کل حقوق قوه قضاییه مرتبط زیر هر ماده قانونی؛

- دارای فضای مناسب جهت حاشیه نویسی.

 

قانون مجازات اسلامی
کتاب اول – کلیات
بخش اول – مواد عمومی
فصل اول – تعاریف
فصل دوم – قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان
فصل سوم – قلمرو اجرای قوانین جزاییدر زمان
فصل چهارم – قانونی بودن جرایم، مجازات ها و دادرسی کیفری
بخش دوم – مجازات ها
فصل اول – مجازات های اصلی
فصل دوم مجازات های تکمیلی و تبعی
فصل سوم – نحوه تعیین و اعمال مجازات ها
فصل چهارم – تخفیف مجازات و معافیت از آن
فصل پنجم – تعویق صدور حکم
فصل ششم – تعلیق اجرای مجازات
فصل هفتم – نظام نیمه آزادی
فصل هشتم – نظام آزادی مشروط
فصل نهم – مجازات های جایگزین حبس
فصل دهم – مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
فصل یازدهم – سقوط مجازات
مبحث اول – عفو
مبحث دوم – نسخ قانون
مبحث سوم – گذشت شاکی
مبحث چهارم – مرور زمان
مبحث پنجم – توبه مجرم
مبحث ششم – اعمال قاعده درا
بخش سوم – جرایم
فصل اول – شروع به جرم
فصل دوم – شرکت در جرم
فصل سوم – معاونت در جرم
فصل چهارم – سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته
فصل پنجم – تعدد جرم
فصل ششم – تکرار جرم
بخش چهارم – شرایط و موانع مسئولیت کیفری
فصل اول – شرایط مسئولیت کیفری
فصل دوم- موانع مسئولیت کیفری
بخش پنجم – ادله اثبات در امور کیفری
فصل اول – مواد عمومی
فصل دوم – اقرار
فصل سوم – شهادت
فصل چهارم – سوگند
فصل پنجم – علم قاضی
بخش ششم – مسائل متفرقه
کتاب دوم – حدود
بخش اول – مواد عمومی
بخش دوم – جرایم موجب حد
فصل اول – زنا
فصل دوم – لواط، تفخیذ و مساحقه
فصل سوم – قوادی
فصل چهارم – قذف
فصل پنجم – سب نبی
فصل ششم – مصرف مسکر
فصل هفتم – سرقت
فصل هشتم – محاربه
فصل نهم – بغی و افساد فی الارض
کتاب سوم – قصاص
بخش اول – مواد عمومی
فصل اول – اقسام و تعاریف جنایات
فصل دوم – تداخل جنایات
فصل سوم – شرایط عمومی قصاص
فصل چهارم – راه های اثبات جنایت
فصل پنجم – صاحب حق قصاص
فصل ششم – شرکت در جنایت
فصل هفتم – اکراه در جنایت
بخش دوم – قصاص نفس
بخش سوم – قصاص عضو
فصل اول – موجب قصاص عضو
فصل دوم – شرایط قصاص عضو
بخش چهارم – اجرای قصاص
فصل اول – مواد عمومی
فصل دوم – اجرای قصاص نفس
فصل سوم – اجرای قصاص عضو
کتاب چهارم – دیات
بخش اول – مواد عمومی
فصل اول – تعاریف دیه و موارد آن
فصل دوم – ضمان دیه
فصل سوم - راه های اثبات دیه
فصل چهارم – مسئول پرداخت دیه
فصل پنجم – مهلت پرداخت دیه
فصل ششم – موجبات ضمان
فصل هفتم – تداخل و تعدد دیات
بخش دوم - مقادیر دیه
فصل اول – دیه نفس
فصل دوم – قواعد عمومی دیه اعضا
فصل سوم – دیه مقدر اعضا
مبحث اول – دیه مو
مبحث دوم – دیه چشم
مبحث سوم – دیه بینی
مبحث چهارم – دیه لاله گوش
مبحث پنجم – دیه لب
مبحث ششم – دیه زبان
مبحث هفتم – دیه دندان
مبحث هشتم – دیه گردن
مبحث نهم – دیه فک
مبحث دهم – دیه دست و پا
مبحث یازدهم – دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه
مبحث دوازدهم – دیه دنده و ترقوه
مبحث سیزدهم – دیه ازاله بکارت و افضا
مبحث چهاردهم – دیه اندام تناسلی و بیضه
مبحث پانزدهم – دیه پستان
فصل چهارم – قواعد عمومی دیه منافع
فصل پنجم – دیه مقرر منافع
مبحث اول – دیه عقل
مبحث دوم – دیه شنوایی
مبحث سوم – دیه بینایی
مبحث چهارم – دیه بویایی
مبحث پنجم – دیه چشایی
مبحث ششم – دیه صوت و گویایی
مبحث هفتم – دیه جراحات
فصل هفتم – دیه جنین
فصل هشتم – دیه جنایت بر میت
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی
(تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
فصل اول – درجرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
فصل دوم – در اهانت به مقدسات مذهبی و سوءقصد به مقامات داخلی
فصل سوم – در سوءقصد به مقامات سیاسی خارجی
فصل چهارم – در تهیه و ترویج سکه قلب
فصل پنجم – جعل و تزویر
فصل ششم – در محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته ها از اماکن عمومی
فصل هفتم – در فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین
فصل هشتم – غصب عناوین و مشاغل
فصل نهم – در تخریب اموال تاریخی، فرهنگی
فصل دهم – در تقصیرات مقامات و مامورین دولتی
فصل یازدهم – در ارتشاء و ربا و کلاهبرداری
فصل دوازدهم – در امتناع از انجام وظایف قانونی
فصل سیزدهم – در تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت
فصل چهاردهم – در تمرد نسبت به مامورین دولت
فصل پانزدهم – در هتک حرمت اشخاص
فصل شانزدهم – در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم
فصل هفدهم – در جرایم علیه اشخاص و اطفال
فصل هجدهم – جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
فصل نوزدهم – در جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی
فصل بیستم – در قسم و شهادت دروغ و افشاء سر
فصل بیست و یکم – در سرقت و ربودن مال غیر
فصل بیست و دوم – تهدید و اکراه
فصل بیست و سوم – ورشکستگی
فصل بیست و چهارم – خیانت در امانت
فصل بیست و پنجم – احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
فصل بیست و ششم – در هتک حرمت منازل و املاک غیر
فصل بیست و هفتم – در افتراء و توهین و هتک حرمت
فصل بیست و هشتم – تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی
فصل بیست و نهم – در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
فصل جرایم رایانه ای
بخش یکم – جرایم و مجازات ها
بخش یکم – جرایم و مجازات ها
فصل یکم – جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
مبحث یکم – دسترسی غیرمجاز
مبحث دوم – شنود غیرمجاز
مبحث سوم – جاسوسی رایانه ای
فصل دوم – جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
فصل سوم – سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
فصل چهارم – جرایم عله عفت و اخلاق عمومی
فصل پنجم – هتک حیثیت و نشر اکاذیب
فصل ششم – مسئولیت کیفری اشخاص
فصل هفتم – سایر جرایم
فصل هشتم – تشدید مجازات ها
بخش دوم – آیین دادرسی
بخش سوم – سایر مقررات
خلاصه برخی از آرا وحدت رویه

 

مشخصات

 • مولف
  اسماعیل ساولانی
 • انتشارات
  مشاهیر دادآفرینی
 • نوع جلد
  شومیز
 • قطع - تعدا صفحات
  وزیری - 568 صفحه
 • سال چاپ
  1401
 • نوبت انتشار
  هشتم
 • شیوه بیان مطالب
  به ترتیب مواد قانونی
برای این محصول دیدگاهی ثبت نشده است
ارسال دیدگاه

دیدگاه شما بعد از تایید توسط مدیریت در بین دیدگاه ها نمایش داده خواهد شد

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.