حقوق جزای عمومی - جلد نخست - ویراست پنجم حقوق جزای عمومی - جلد نخست - ویراست پنجم

دسته بندی : آزمونی
برند : میزان
فروشنده :
وکیل الرعایا - فروشگاه آنلاین کتاب حقوقی
زمان تحویل:
1 روز کاری ارسال تهران / 3 روز کاری ارسال به شهرستان
 • شابک : 9789645119964
 • سال چاپ : ١٤٠٠
 • نوبت انتشار : شصت و ششم
 • تعداد صفحات : ٢٥٦
 • سبک : آموزشي
 • موارد بیشتر
معرفی اجمالی محصول

حقوق جزای عمومی - جلد نخست - ویراست پنجم

به مجموع قواعد کلّی و مشترک حاکم بر تحقّق جرائم و ضوابط تعیین شده از سوی دولت در تعریف مجازات‌ها، حقوق جزا گفته می‌شود.

حقوق جزا در قالب 6 درس در مقطع کارشناسی رشته حقوق در دو بخش عمومی و اختصاصی تدریس می شود. سری کتاب حقوق جزای عمومی به تبیین و توضیح و تفسیر قانون مجازات اسلامی و کلا حقوق جزا در بخش عمومی در 3 جلد پرداخته است.

کتاب پیش رو جلد نخست از این سری کتاب است که مطابق سرفصل های تدوینی دانشگاهی به تحلیل دقیق و حقوقی بحث جرم در حقوق جزای عمومی پرداخته است که موضوع درسی با همین عنوان یعنی حقوق جزای عمومی 1 با ضریب 3 واحد در مقطع کارشناسی است.

 

کتاب شامل بخش های زیر است:

- پدیده جنایی و علل آن

- واکنش اجتماعی علیه پدیده احتماعی

- عناصر تشکیل دهنده جرم (قانونی، مادی، روانی)

پیشگفتار
پیشگفتار(ویراست دوم)
پیشگفتار(ویراست سوم)
مقدمه
گفتار نخست:پدیده جنایی و علل آن
الف) پدیده جنایی ، مفهوم مجرد قانونی
1.تحلیل تعریف قانونی پدیده جنایی
رفتار مخالف نظم اجتماعی
رفتار مصرح در قانون جزا و توام با کیفر
2.آثار تعریف قانونی پدیده جنایی
آثار مربوط به وجود پدیده جنایی
آثار مربوط به مبارزه با پدیده جنایی
ب)پدیده جنایی ، واقعیت انسانی و اجتماعی
1.تحلیل بینش واقع گرایانه از پدیده جنایی
واقعیت اجتماعی
واقعیت انسانی
2.علل پدیده جنایی
عوامل درونی بزهکاری
عوامل برونی بزهکاری
3.آثار بینش واقع گرایانه از پدیده جنایی
آثار مربوط به وجود پدیده جنایی
آثار مربوط به مبارزه با پدیده جنائی
4.نتیجه گیری درباره پدیده جنایی
گفتار دوم : واکنش اجتماعی علیه پدیده جنایی
الف)جنبه های قانونی واکنش اجتماعی
1.تعیین قانونی بزهکاری،وضع جرایم و مراتب آن
2.صورت های مبارزه علیه بزهکاری و تنوع تدابیر سیاست جنایی
تدابیر پیشگیرنده
تدابیر سرکوبنده
3.جهت گیری تدابیر سرکوبنده،هدف های مبارزه با بزهکاری
هدف اخلاقی
هدف سودمندی
ب)جنبه های علمی واکنش اجتماعی
1.جایگاه حقوق کیفری
رابطه حقوق کیفری با دیگر رشته های حقوق
رابطه حقوق کیفری با رشته های حقوق عمومی
رابطه حقوق کیفری با حقوق اساسی
رابطه حقوق کیفری با حقوق اداری
رابطه حقوق کیفری با حقوق بین الملل عمومی
رابطه حقوق کیفری با رشته های حقوق خصوصی
رابطه حقوق کیفری با حقوق مدنی
رابطه حقوق کیفری با حقوق تجارت
استقلال حقوق کیفری
رابطه حقوق کیفری با اخلاق
رابطه حقوق کیفری با فلسفه
2.محتوای حقوق کیفری و موضوع های مختلف احکام آن
حقوق کیفری عمومی
حقوق کیفری اختصاصی
آیین دادرسی کیفری
علم اجرای احکام کیفری(کیفرشناسی)
3.تحکیم علمی حقوق کیفری،ارتباط با علوم انسانی یا اجتماعی،تاثیر هر یک در مبارزه با بزهکاری
علوم جرم یابی
پزشکی قانونی
سم شناسی
پلیس علمی
جرم شناسی
علوم پزشکی
علوم اجتماعی
علوم روانشناختی و روان پزشکی
رابطه جرم شناسی و حقوق کیفری
تاثیر بر قانون گذار
تاثیر بر قاضی
تاثیر بر مجریان احکام کیفری
گفتار سوم : تحول واکنش اجتماعی علیه پدیده جنایی
الف)دوران نخستین
1.دوره انتقام جویی و جنگ های خصوصی
2.دوره دادگستری خصوصی
3.دوره دادگستری عمومی
ب)تحول حقوق کیفری در پرتو اندیشه های دیرین
1.مکتب اسلام
2.مکتب عدالت مطلق
افلاطون
ژوزف دومستر
امانوئل کانت
نقد نظریه عدالت مطلق
3.مکتب اصالت سودمندی
ژرمی بنتام
سزار بکاریا
نقد نظریه قرارداد اجتماعی
نقد نظریه سودمندی کیفر
4.مکتب نئو کلاسیک
نقد نظریه نئو کلاسیک
پ)تحول حقوق کیفری در پرتو اندیشه های معاصر
1.مکتب اصالت تحصل
نقد نظریه اصالت تحصل
2.مکتب اصالت عمل
3.مکتب دفاع اجتماعی جدید
4.پسا دفاع اجتماعی جدید
نقد نظریه دفاع اجتماعی

بخش نخست:بزه و بزهکار

مفهوم قانونی و مفهوم جرم شناختی
جرم کیفری و جرم مدنی
جرم کیفری و جرم انتظامی

فصل نخست:عناصر تشکیل دهنده جرم

گفتار نخست:عنصر قانونی
الف)لزوم عنصر قانونی
اصل قانونی بودن جرم و مجازات
مبانی لزوم قانونی بودن
1.مفهوم عنصر قانونی
منابع صوری حقوق کیفری
قانون
قوانین مجلس شورای ملی
لوایح قانونی شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام
مصوبات کمیسیون داخلی مجلس شورای اسلامی
آیین نامه
معاهدات بین المللی
منابع مکمل حقوق کیفری
رویه قضایی
عرف
منابع فقهی یا فتاوای معتبر
2.کاربرد اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها
کاربرد اصل قانونی بودن در تعیین جرایم و حالت خطرناک
کاربرد اصل قانونی بودن در تعیین مجازات ها و اقدامات تامینی
3.نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها
تفسیر مضیق قانون کیفری
روش تفسیر لفظی
روش تفسیر غایی
روش تفسیر قیاسی
عطف بماسق نشدن قانون کیفری
عطف بماسق نشدن قانون کیفری ماهیتی
قلمرو اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی
تعیین وقوع زمان جرم
عطف بماسق نشدن قوانین کیفری شکلی
قوانین مربوط به تشکیلات و صلاحیت دادگاه ها
قوانین مربوط به نحوه دادرسی
ب)زوال عنصر قانونی:اسباب اباحه
1.اضطرار
ادله اضطرار
مبانی اضطرار
بینش ذهنی
بینش عینی
اضطرار در قوانین کیفری موضوعه
شروط تحقق اضطرار
بروز خطر شدید
ضرورت ارتکاب جرم
عدم مداخله عمدی مرتکب در ایجاد خطر
تناسب جرم با خطر موجود
نداشتن وظیفه مقابله با خطر
آثار اضطرار
2.حکم قانون و امر آمر قانونی
حکم قانون
امر قانونی مقام ذی صلاح
حدود مسئولیت آمر و مامور در اجرای حکم قانون
3.رضایت مجنی علیه
اصل عدم تاثیر رضایت مجنی علیه در ماهیت جرم
تاثیر استنثنایی رضایت مجنی علیه در ماهیت جرم
تاثیر رضایت مجنی علیه در عدم تحقق جرم
رضایت مجنی علیه شرط اباحه عمل
عمل جراحی یا طبی
عمل جراحی یا طبی مشروع
رضایت مجنی علیه
رعایت مقررات پزشکی و موازین فنی و علمی
اخذ برائت
عملیات ورزشی
عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن
عدم نقض مقررات ورزشی
عدم مخالفت مقررات ورزشی با موازین شرعی
4.دفاع مشروع
ادله دفاع مشروع
مبانی دفاع مشروع
شروع تحقق دفاع مشروع
در شروط تجاوز
تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع
تجاوز غیر قانونی
در شروط دفاع
ضرورت دفاع
دفاع برای رد تجاوز و خطر ناشی از رفتار غیر
رعایت مراحل دفاع
موضوع تجاوز
تجاوز به نفس
تجاوز به عرض
تجاوز به ناموس
تجاوز به مال
تجاوز به آزادی تن
دفاع از دیگری
آثار دفاع مشروع
گفتار دوم : عنصر مادی
الف)ماهیت رفتار مادی
1.رفتار
فعل
ترک فعل
جرم فعل ناشی از ترک فعل
2.حالت
ب)دوام رفتاری مادی
1.از حیث مدت مرور زمان تعقیب
2.از حیث تاثیر قانون جدید
3.از حیث صلاحیت دادگاه
4.از حیث اعتبار امر مختوم
پ)شمار رفتار مادی
1.تاثیر مرور زمان
2.تعیین دادگاه صلاحیتدار
3.تاثیر قانون جدید
ت)نتیجه رفتار مادی
1.شروع به جرم
شروط تحقق شروع به جرم
شروع به اجرای جرم
تمیز اعمال مقدماتی از شروع به اجرا
عدم انصراف ارادی
محال بودن جرم
عقیم ماندن جرم
2.شروع به جرم(مطلق)
مجازات شروع به جرم ، جرم ، محال و جرم عقیم
3.مجازات شروع به جرم
مجازات جرم محال و جرم عقیم
گفتار سوم :عنصر روانی
الف)عمد
1.آگاهی
2.اراده
3.شروط تحقق عمد
4.عمد و انگیزه
5.چگونگی و درجات عمد
سوء نیت عام و سوء نیت خاص
سوء نیت معین و سوء نیت نامعین
ب)تقصیر کیفری
1.اقسام تقصیر
بی احتیاطی
بی مبالاتی
عدم مهارت
عدم رعایت نظامات دولتی
2.تمایز میان تقصیر کیفری و تقصیر خلافی
3.رابطه علیت
نظریه خطای کیفری همچون شرط ضروری نتیجه
نظریه خطای کیفری همچون شرط نزدیک و بی واسطه نتیجه
نظریه خطای کیفری همچون شرط پویای نتیجه
نظریه خطای کیفری همچون شرط مناسب نتیجه
کتابنامه
واژه نامه
موضوع نامه

 

مشخصات

 • مولف
  محمدعلی اردبیلی
 • انتشارات
  میزان
 • قطع
  وزیری - 256 صفحه
 • شابک
  9789645119964
 • سال چاپ
  ١٤٠٠
 • نوبت انتشار
  شصت و ششم
 • تعداد صفحات
  ٢٥٦
 • سبک
  آموزشي
برای این محصول دیدگاهی ثبت نشده است
ارسال دیدگاه

دیدگاه شما بعد از تایید توسط مدیریت در بین دیدگاه ها نمایش داده خواهد شد

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.