مجموعه آزمون های وکالت با پاسخ تشریحی مجموعه آزمون های وکالت با پاسخ تشریحی

دسته بندی : آزمونی
برند : آوا
فروشنده :
وکیل الرعایا-فروشگاه آنلاین کتاب حقوقی
زمان تحویل:
1 روزتهران3روز شهرستان
۱۳۵,۰۰۰ تومان ۱۲۱,۵۰۰ تومان
معرفی اجمالی محصول

مجموعه آزمون های وکالت با پاسخ تشریحی

در کتاب پیش رو آزمون های وکالت گردآوری شده است. بدین شکل که هر درس به طور مجزا از اولین آزمون به تفکیک آورده شده است و پس از ذکر سوالات هر دوره پاسخنامه آنها درج شده است. در پاسخنامه تمامی سوالات به مواد قانونی و موضوع سوال ارجاع داده شده است و در مورادی که ماده از اهمیت بالایی برخوردار بوده و یا با رأی وحدت رویه یا نظریه مشورتی ای در ارتباط بوده است، عین آن ماده یا رأی یا نظریه در ذیل پاسخنامه آمده است.

 

از ویژگی های کتاب:

- گردآوری آزمون های وکالت ؛

- گردآوری تمام سوالات هر درس در ادوار مختلف به صورت یکجا؛

- درج پاسخنامه پس از سوالات هر درس در هر دوره؛

سئوالات اصول استنباط وکالت سال 1380
پاسخنامه اصول استنباط وکالت سال 1380
سئوالات اصول استنباط وکالت سال 13810
پاسخنامه اصول استنباط وکالت سال 1381
سئوالات اصول استنباط وکالت سال 1382
پاسخنامه اصول استنباط وکالت سال 1382
سئوالات اصول استنباط وکالت سال 1383
پاسخنامه اصول استنباط وکالت سال 1383
سئوالات اصول استنباط وکالت سال 1384
پاسخنامه اصول استنباط وکالت سال 1384
سئوالات اصول استنباط وکالت سال 1385
پاسخنامه اصول استنباط وکالت سال 1385
سئوالات اصول استنباط وکالت سال 1386
پاسخنامه اصول استنباط وکالت سال 1386
سئوالات اصول استنباط وکالت آذرماه سال 1387
پاسخنامه اصول استنباط وکالت آذرماه سال 1387
سئوالات اصول استنباط وکالت بهمن ماه سال 1387
پاسخنامه اصول استنباط وکالت بهمن ماه سال 1387
سئوالات اصول استنباط وکالت سال 1388
پاسخنامه اصول استنباط وکالت سال 1388
سئوالات اصول استنباط وکالت سال 1389
پاسخنامه اصول استنباط وکالت سال 1389
سئوالات اصول استنباط وکالت سال 1390
پاسخنامه اصول استنباط وکالت سال 1390
سئوالات اصول استنباط وکالت سال 1391
پاسخنامه اصول استنباط وکالت سال 1391
سئوالات حقوق مدنی وکالت سال 1380
پاسخنامه حقوق مدنی وکالت سال 1380
سئوالات حقوق مدنی وکالت سال 1381
پاسخنامه حقوق مدنی وکالت سال 1381
سئوالات حقوق مدنی وکالت سال 1382
پاسخنامه حقوق مدنی وکالت سال 1382
سئوالات حقوق مدنی وکالت سال 1383
پاسخنامه حقوق مدنی وکالت سال 1383
سئوالات حقوق مدنی وکالت سال 1384
پاسخنامه حقوق مدنی وکالت سال 1384
سئوالات حقوق مدنی وکالت سال 1385
پاسخنامه حقوق مدنی وکالت سال 1385
سئوالات حقوق مدنی وکالت سال 1386
پاسخنامه حقوق مدنی وکالت سال 1386
سئوالات حقوق مدنی وکالت آذرماه سال 1387
پاسخنامه حقوق مدنی وکالت آذرماه سال 1387
سئوالات حقوق مدنی وکالت بهمن ماه سال 1387
پاسخنامه حقوق مدنی وکالت بهمن ماه سال 1387
سئوالات حقوق مدنی وکالت سال 1388
پاسخنامه حقوق مدنی وکالت سال 1388
سئوالات حقوق مدنی وکالت سال 1389
پاسخنامه حقوق مدنی وکالت سال 1389
سئوالات حقوق مدنی وکالت سال 1390
پاسخنامه حقوق مدنی وکالت سال 1390
سئوالات حقوق مدنی وکالت سال 1391
پاسخنامه حقوق مدنی وکالت سال 1391
سوالات حقوق وکالت سال 1380
پاسخنامه حقوق وکالت سال 1380
سوالات حقوق وکالت سال 1381
پاسخنامه حقوق وکالت سال 1381
سوالات حقوق وکالت سال 1382
پاسخنامه حقوق وکالت سال 1382
سوالات حقوق وکالت سال 1383
پاسخنامه حقوق وکالت سال 1383
سوالات حقوق وکالت سال 1384
پاسخنامه حقوق وکالت سال 1384
سوالات حقوق وکالت سال 1385
پاسخنامه حقوق وکالت سال 1385
سوالات حقوق وکالت سال 1386
پاسخنامه حقوق وکالت سال 1386
سوالات حقوق وکالت سال 1387
پاسخنامه حقوق وکالت آذرماه سال 1387
سوالات حقوق تجارت وکالت بهمن ماه سال 1387
پاسخنامه حقوق تجارت وکالت بهمن ماه 1387
سوالات حقوق تجارت وکالت سال 1388
پاسخنامه حقوق تجارت وکالت سال 1388
سوالات حقوق تجارت وکالت سال 1389
پاسخنامه حقوق تجارت وکالت سال 1389
سوالات حقوق تجارت وکالت سال 1390
پاسخنامه حقوق تجارت وکالت سال 1390
سوالات حقوق تجارت وکالت سال 1391
پاسخنامه حقوق تجارت وکالت سال 1391
سئوالات آیین دادرسی مدنی وکالت سال 1380
پاسخنامه آیین دادرسی مدنی وکالت سال 1380
سئوالات آیین دادرسی مدنی وکالت سال 1381
پاسخنامه آیین دادرسی مدنی وکالت سال 1381
سئوالات آیین دادرسی مدنی وکالت سال 1382
پاسخنامه آیین دادرسی مدنی وکالت سال 1382
سئوالات آیین دادرسی مدنی وکالت سال 1383
پاسخنامه آیین دادرسی مدنی وکالت سال 1383
سئوالات آیین دادرسی مدنی وکالت سال 1384
پاسخنامه آیین دادرسی مدنی وکالت سال 1384
سئوالات آیین دادرسی مدنی وکالت سال 1385
پاسخنامه آیین دادرسی مدنی وکالت سال 1385
سئوالات آیین دادرسی مدنی وکالت سال 1386
پاسخنامه آیین دادرسی مدنی وکالت سال 1386
سئوالات آیین دادرسی مدنی وکالت آذرماه سال 1387
پاسخنامه آیین دادرسی مدنی وکالت بهمن ماه سال 1387
سئوالات آیین دادرسی مدنی وکالت بهمن ماه سال 1387
پاسخنامه آیین دادرسی مدنی وکالت بهمن ماه سال 1387
سئوالات آیین دادرسی مدنی وکالت سال 1388
پاسخنامه آیین دادرسی مدنی وکالت سال 1388
سئوالات آیین دادرسی مدنی وکالت سال 1389
پاسخنامه آیین دادرسی مدنی وکالت سال 1389
سئوالات آیین دادرسی مدنی وکالت سال 1390
پاسخنامه آیین دادرسی مدنی وکالت سال 1390
سئوالات آیین دادرسی مدنی وکالت سال 1391
پاسخنامه آیین دادرسی مدنی وکالت سال 1391
سئوالات آیین دادرسی کیفری وکالت سال 1380
پاسخنامه آیین دادرسی کیفری وکالت سال 1380
سئوالات آیین دادرسی کیفری وکالت سال 1381
پاسخنامه آیین دادرسی کیفری وکالت سال 1381
سئوالات آیین دادرسی کیفری وکالت سال 1382
پاسخنامه آیین دادرسی کیفری وکالت سال 1382
سئوالات آیین دادرسی کیفری وکالت سال 1383
پاسخنامه آیین دادرسی کیفری وکالت سال 1383
سئوالات آیین دادرسی کیفری وکالت سال 1384
پاسخنامه آیین دادرسی کیفری وکالت سال 1384
سئوالات آیین دادرسی کیفری وکالت سال 1385
پاسخنامه آیین دادرسی کیفری وکالت سال 1385
سئوالات آیین دادرسی کیفری وکالت سال 1386
پاسخنامه آیین دادرسی کیفری وکالت سال 1386
سئوالات آیین دادرسی کیفری وکالت آذرماه سال 1387
پاسخنامه آیین دادرسی کیفری وکالت آذرماه سال 1387
سئوالات آیین دادرسی کیفری وکالت بهمن ماه سال 1387
پاسخنامه آیین دادرسی کیفری وکالت بهمن ماه سال 1387
سئوالات آیین دادرسی کیفری وکالت سال 1388
پاسخنامه آیین دادرسی کیفری وکالت سال 1388
سئوالات آیین دادرسی کیفری وکالت سال 1389
پاسخنامه آیین دادرسی کیفری وکالت سال 1389
سئوالات آیین دادرسی کیفری وکالت سال 1390
پاسخنامه آیین دادرسی کیفری وکالت سال 1390
سئوالات آیین دادرسی کیفری وکالت سال 1391
پاسخنامه آیین دادرسی کیفری وکالت سال 1391
سئوالات حقوق جزا و جرم شناسی وکالت سال 1380
پاسخنامه حقوق جزا و جرم شناسی وکالت سال 1380
سئوالات حقوق جزا و جرم شناسی وکالت سال 1381
پاسخنامه حقوق جزا و جرم شناسی وکالت سال 1381
سئوالات حقوق جزا و جرم شناسی وکالت سال 1382
پاسخنامه حقوق جزا و جرم شناسی وکالت سال 1382
سئوالات حقوق جزا و جرم شناسی وکالت سال 1383
پاسخنامه حقوق جزا و جرم شناسی وکالت سال 1383
سئوالات حقوق جزا و جرم شناسی وکالت سال 1384
پاسخنامه حقوق جزا و جرم شناسی وکالت سال 1384
سئوالات حقوق جزا و جرم شناسی وکالت سال 1385
پاسخنامه حقوق جزا و جرم شناسی وکالت سال 1385
سئوالات حقوق جزا و جرم شناسی وکالت سال 1386
پاسخنامه حقوق جزا و جرم شناسی وکالت سال 1386
سئوالات حقوق جزا و جرم شناسی وکالت آذرماه سال 1387
پاسخنامه حقوق جزا و جرم شناسی وکالت آذرماه سال 1387
سئوالات حقوق جزا و جرم شناسی وکالت بهمن ماه سال 1387
پاسخنامه حقوق جزا و جرم شناسی وکالت بهمن ماه سال 1387
سئوالات حقوق جزا و جرم شناسی وکالت سال 1388
پاسخنامه حقوق جزا و جرم شناسی وکالت سال 1388
سئوالات حقوق جزا و جرم شناسی وکالت سال 1389
پاسخنامه حقوق جزا و جرم شناسی وکالت سال 1389
سئوالات حقوق جزا و جرم شناسی وکالت سال 1390
پاسخنامه حقوق جزا و جرم شناسی وکالت سال 1390
سئوالات حقوق جزا و جرم شناسی وکالت سال 1391
پاسخنامه حقوق جزا و جرم شناسی وکالت سال 1391

ضمیمه

مجموعه آزمون های وکالت سال 1392
مجموعه آزمون های وکالت سال 1393
مجموعه آزمون های وکالت سال 1394
مجموعه آزمون های وکالت سال 1395

 

مشخصات

  • مولف
    منصور قرایی
  • انتشارات
    کتاب آوا
  • قطع
    رحلی - 630 صفحه
برای این محصول دیدگاهی ثبت نشده است
ارسال دیدگاه

دیدگاه شما بعد از تایید توسط مدیریت در بین دیدگاه ها نمایش داده خواهد شد

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.