قانون آیین دادرسی مدنی قانون آیین دادرسی مدنی

دسته بندی : آزمونی
برند : دادآفرین
فروشنده :
وکیل الرعایا-فروشگاه آنلاین کتاب حقوقی
زمان تحویل:
1 روزتهران3روز شهرستان
۸۰,۰۰۰ تومان
 • سال چاپ : 1400
 • نوبت انتشار : پانزدهم
 • تعداد صفحات : 353
 • سبک : قانون
 • شیوه بیان مطالب : به ترتیب مواد قانونی
 • موارد بیشتر
معرفی اجمالی محصول

قانون آیین دادرسی مدنی

آگاهی از قوانین موضوعه، نه تنها برای حقوقدانان، بلکه برای تمامی آحاد جامعه، یک ضرورت محسوب می‌شود. بی‌تردید، تحقق این امر موقوف بر دسترسی آسان به متن دقیق و منقح قوانین موضوعه است.

قانون آیین دادرسی مدنی (قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ـ در امور مدنی) مصوب 1379 بوده و از لحاظ طبقه‌بندی جزء قوانین اصلی شکلی شمرده می‌شود. این قانون در اکثر آزمون‌های حقوقی نظیر آزمون وکالت، قضاوت، اختبار و برخی از گرایش‌های مقطع ارشد به عنوان یکی از دروس امتحانی محسوب می‌گردد. امّا یکی از شاخصه‌های مجموعه کتاب‌های قوانین، گردآوری و تدوین متون قانونی بدون ایراد و اشکال نگارشی و البته با اِعمال آخرین الحاقات و اصلاحات می‌باشد.

در کتاب قانون آیین دادرسی مدنی، نشر مشاهیر دادآفرین، متن قانون با ذکر آرای وحدت رویه قضایی در پاورقی تدوین شده است. همچنین در پایان قوانین خاص مرتبط نیز آورده شده است.

 

از ویژگی‌های این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- تدوین متن قانون آیین دادرسی مدنی (قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ـ در امور مدنی) با آخرین اصلاحات و الحاقات؛

- بیان متن کامل قوانین خاص مرتبط از جمله قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون حمایت خانواده، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون اجرای احکام مدنی و قانون تشکیل دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب.

- بیان آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با مواد قانونی با ارائه رفرنس در پاورقی؛

- دارای فضای مناسب جهت حاشیه نویسی.


قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب کتاب اول - در امور مدنی مصوب 21/1/1379
کلیات
باب اول: در صلاحیت دادگاه ها
فصل اول : در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه ها
فصل دوم : اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
باب دوم – وکالت در دعاوی
باب سوم : دادرسی نخستین
فصل اول دادخواست
مبحث اول – تقدیم دادخواست
مبحث دوم – شرایط دادخواست
مبحث سوم – موارد توقیف دادخواست
مبحث چهارم – پیوست های دادخواست
فصل دوم : بهای خواسته
فصل سوم : جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی
مبحث اول : جریان داد دادخواست
مبحث دوم – ابلاغ
مبحث سوم – ایرادات و موانع رسیدگی
فصل پنجم – توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست
فصل ششم – امور اتفاقی
مبحث اول – تامین خواسته
1-درخواست تامین
2-اقسام تامین
مبحث دوم – ورود شخص ثالث
مبحث سوم – جلب شخص ثالث
مبحث چهارم – دعوای متقابل
مبحث پنجم – اخذ تامین از اتباع دولت های خارجی
فصل هفتم – تامین دلیل و اظهارنامه
مبحث اول – تامین دلیل
مبحث دوم – اظهارنامه
فصل هشتم – دعاوی تصرف عدوانی ، ممناعت از حق و مزاحمت
فصل نهم – سازش و درخواست آن
مبحث اول – سازش
فصل دهم – رسیدگی به دلایل
مبحث اول – سازش
مبحث دوم – درخواست سازش
فصل دهم – رسیدگی به دلایل
مبحث اول – کلیات
مبحث دوم – اقرار
مبحث سوم – اسناد
الف – مواد عمومی
ب- انکار و تردید
ج – ادعای جعلیت
د- رسیدگی به صحت و اصالت سند
مبحث چهارم – گواهی
مبحث پنجم – معاینه محل و تحقیق محلی
مبحث ششم – رجوع به کارشناس
مبحث هفتم – سوگند
مبحث هشتم – نیابت قضایی
فصل یازدهم – رای
مبحث اول – صدور و انشای رای
مبحث دوم – ابلاغ رای
مبحث سوم – حکم حضوری و غیابی
مبحث چهارم – واخواهی
مبحث پنجم – تصحیح رای
مبحث ششم – دادرسی فوری
باب چهارم – تجدید نظر
فصل اول – احکام و قرارهای قابل نقض و تجدید نظر
فصل دوم – آرای قابل تجدید نظر
فصل سوم – مهلت تجدید نظر
فصل چهارم – دادخواست و مقدمات رسیدگی
فصل پنجم – جهات تجدید نظر
باب پنجم – فرجام خواهی
فصل اول – فرجام خواهی و آرای قابل فرجام
مبحث دوم – موارد نقض
مبحث سوم – ترتیب فرجام خواهی
مبحث چهارم – ترتیب رسیدگی
مبحث پنجم – مهلت فرجام خواهی
مبحث ششم – اقدامات پس از نقض
مبحث هفتم – فرجام تبعی
فصل دوم – اعتراض شخص ثالث
فصل سوم – اعاده دادرسی
مبحث اول – جهات اعاده دادرسی
مبحث دوم – مهلت در خواست اعاده دادرسی
مبحث سوم – ترتیب در خواست اعاده دادرسی و رسیدگی
باب ششم – مواعد
فصل اول – تعیین و حساب مواعد
فصل دوم – دادن مهلت و تجدید موعود
باب هفتم – داوری
باب هشتم – هزینه دادرسی و اعسار
فصل اول – هزینه دادرسی
فصل دوم – اعسار از هزینه دادرسی
باب نهم – مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
فصل اول – کلیات
فصل دوم – خسارات
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انفلاب مصوب 15/4/1373 و اصلاحات بعدی
قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392
بخش اول – تشکیلات
بخش دوم – آیین دادرسی
فصل اول – صلاحیت
فصل دوم – ترتیب رسیدگی
مبحث اول – رسیدگی در شعب بدوی
اول – دادخواست
دوم – دستور موقت
سوم – رسیدگی و صدور رای
مبحث دوم – رسیدگی در شعب تجدید نظر
مبحث سوم – رسیدگی در هیات عمومی
بخش سوم – اعاده دادرسی
بخش چهارم – اجرای احکام
بخش پنجم – سایر مقررات
قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/1394
آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 4/10/1395
قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356
فصل اول – قواعد عمومی
مبحث اول – مقدمات اجرا
مبحث دوم – دادورزها
مبحث سوم – ترتیب اجرا
فصل دوم – توقیف اموال
مبحث اول – مقررات عمومی
مبحث دوم – در توقیف اموال منقول
مبحث سوم – صورت برداری از اموال منقول
مبحث چهارم ارزیابی اموال منقول
مبحث پنجم – حفظ اموال منقول
مبحث ششم – توقیف اموال منقول محکوم علیه که نزد شخص ثالث است
مبحث هفتم – توقیف حقوق مستخدمین
مبحث هشتم – توقیف اموال غیر منقول
مبحث نهم – صورت برداری اموال غیر منقول
مبحث دهم – ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول
فصل سوم – فروش اموال توقیف شده
مبحث اول – فروش اموال منقول
مبحث دوم – فروش اموال غیر منقول
فصل پنجم – اعتراض شخص ثالث
فصل ششم – حق تقدم
فصل هفتم – تادیه طلب
فصل هشتم – هزینه های اجرایی
فصل نهم – احکام و اسناد لازم اجرا کشور های خارجی
معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی
مصوب 15/8/1365
قانون حمایت خانواده
فصل اول – دادگاه خانواده
فصل دوم – مراکز مشاوره خانوادگی
فصل سوم – ازدواج
فصل چهارم – طلاق
قصل پنجم – حضانت و نگهداری اطفال و نفقه
فصل ششم – حقوق و وظیفه مستمری
فصل هفتم – مقررات کیفری
فصل اول – دادگاه خانواده
مبحث دوم – ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین
مبحث سوم – طلاق توافقی
مبحث چهارم – داوری
مبحث پنجم – حقوق زوجه
مبحث ششم – مدت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش
مبحث هفتم – حضانت و نگهداری اطفال
مبحث هشتم – حقوق وظیفه و مستمری
مبحث نهم – مقررات کیفری
فصل دوم – مراکز مشاوره خانواده
مبحث اول – اهداف و تشکیلات
مبحث دوم – واحد مشاوره خانواده استان ها
مبحث سوم – شرایط اخذ مجوز تاسیس مرکز مشاوره
مبحث چهارم – اتیان سوگند
فصل سوم – ثبت ازدواج ، طلاق و وقایع مربوط به آن
فصل چهارم – نحوه ملاقات والدین با طفل
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/4/1394

 

مشخصات

 • مولف
  امیر کمالوند
 • انتشارات
  مشاهیر دادآفرین
 • قطع
  وزیری
 • سال چاپ
  1400
 • نوبت انتشار
  پانزدهم
 • تعداد صفحات
  353
 • سبک
  قانون
 • شیوه بیان مطالب
  به ترتیب مواد قانونی
برای این محصول دیدگاهی ثبت نشده است
ارسال دیدگاه

دیدگاه شما بعد از تایید توسط مدیریت در بین دیدگاه ها نمایش داده خواهد شد

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

محصولات مشابه