بایسته های آیین دادرسی کیفری عباس تدین بایسته های آیین دادرسی کیفری عباس تدین

دسته بندی : آزمونی
فروشنده :
وکیل الرعایا-فروشگاه آنلاین کتاب حقوقی
زمان تحویل:
1 روزتهران3روز شهرستان
۲۸۰,۰۰۰ تومان ۲۵۲,۰۰۰ تومان
 • شابک : 978-600-7896-53-2
 • سال چاپ : 1402
 • نوبت انتشار : پنجم
 • تعداد صفحات : ٢٨٠
 • سبک : آموزشي،نكته،خلاصه،جمع بندي
 • شیوه بیان مطالب : به ترتيب مواد قانوني
 • موارد بیشتر
معرفی اجمالی محصول

بایسته های آیین دادرسی کیفری عباس تدین

فهرست مطالب

عناوین

فصل اول- کلیات آیین دادرسی کیفری

الف- تعریف آیین دادرسی کیفری
ب- تفاوت اصول دادرسی و تشریفات دادرسی
پ- مراحل دادرسی در مفهوم عام
ث- اصول حاکم بر دادرسی‌های کیفری
ث- مقایسه قواعد شکلی آیین دادرسی کیفری و مدنی
ج- مقایسه آیین دادرسی کیفری (قواعد شکلی) و حقوق جزا (قواعد ماهوی)
چ- نظام‌ها و تحولات تاریخی آیین دادرسی کیفری
1-نظام اتهامی
2-نظام تفتیشی
3-نظام مختلط یا فرانسوی
4-نظام اسلامی

فصل دوم- انواع دعاوی

الف- دعوای خصوصی
1- بزه دیده
2- آن‌چه را که بزه دیده می‌تواند مطالبه کند
3- مطالبه خسارت
4- طرح دعاوی و نحوه رسیدگی
ب- دعوای عمومی
1- وظایف دادسرا یا نهاد تعقیب
2- ویژگی‌های دادسرا
3- قواعد مربوط به تعقیب دعوای عمومی
4- سلسله مراتب در دادسرا
5- انواع دادسرا
6- جهات قانونی شروع به تعقیب دعوای عمومی
7- جایگزین‌های تعقیب دعوای عمومی
الف- قرار ترک تعقیب
ب- قرار بایگانی پرونده
پ- قرار تعلیق تعقیب
ت- میانجی‌گری
8- موانع تعقیب دعوای عمومی
الف- عدم شکایت شاکی
ب- مصونیت
پ- قرار اناطه
ت- جنون (اختلال روانی)
9- علل سقوط دعوای عمومی
الف- فوت متهم یا محکوم علیه
ب- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
پ- عقو
ت- توبه
ث- مرور زمان
ج- اعتبار امر مختومه
چ- نسخ
ح- قاعده درأ

فصل سوم- تحقیقات مقدماتی

الف- شناخت تحقیقات مقدماتی
1- مقام تحقیق
2- موارد عدم انجام تحقیق در دادسرا
3- اصول حاکم بر تحقیقات
4- اختیارات بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی
5- امکان دسترسی پرونده توسط شاکی یا متهم یا وکیل
6- جهات قانونی شروع به تحقیق
7- بررسی موقعیت بازپرس در برابر دادستان
ب- ضابطاندادگستری و تکالیف آن‌ها
1- تقسیم بندی ضابطان دادگستری
2- شرایط احراز عنوان ضابط دادگستری
3- شرایط اعتبار گزارش ضابطان
4- حدود وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری
پ- تکالیف بازپرس در برابر شخص تحت نظر
ت- تعداد وکیل
ث- تحقیق از شاکی و حقوق او
ج- حقوق متهم و تکالیف بازپرس
چ- حقوق شاهد و مطلع و تکالیف بازپرس
ح- مواد تمسک به تحقیقات محلی یا معاینه محل
خ- تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا
د- ضوابط حاکم بر کنترل ارتباطات مخابراتی افراد
ذ- ضوابط حاکم بر تفتیش و بازرسی مرسلات پستی متهم
ر- انواع تصمیم‌های قضایی و مراجع رسیدگی به اعتراض
1- رای
2- مرجع رسیدگی به اعتراض در قرارهای نهایی
3- مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس یا رسیدگی به اعتراض
4- قرارهای تأمین و نظارت قضایی
4-1. اهداف صدور قرار تأمین
4-2. ضوابط حاکم بر صدور قرارهای تأمین
4-3. انواع قرارهای تأمین
4-4. قرار تأمین
4-5. وضعیت متهم تحت قرار التزام یا وثیقه پس از احضار
4-6. شرایط پرداخت دیه و ضرر و زیان محکوم له از محل تأمین
4-7. شرایط پرداخت جزای نقدی از محل تأمین
4-8. شرایط صدور قرار بازداشت موقت
4-9. جرایم موضوع بازداشت موقت
4-10. صدور قرار بازداشت توسط بازپرس
4-11. رفع قرار بازداشت
4-12. مدت بازداشت
4-13. مواعد چهارگانه برای آزادی متهم و رفع بازداشت
4-14. تخفیف قرار تأمین
4-15. تشدید قرار تأمین
4-16. ایقاء قرار بازداشت یا قرار منجر به بازداشت
4-17. فک یا تخفیف قرار
5- قرار نظارت قضایی
6- شرایط مطالبه خسارت ایام بازداشت

فصل چهارم- تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری

الف-صلاحیت کیفری
1- عناصر تفکیک صلاحیت ذاتی مراجع قضایی
2- دادگاه‌ها با صلاحیت ذاتی متفاوت
3- صلاحیت محلی
4- استثنائات قواعد صلاحیت محلی
4-1- صلاحیت 
4-2- احاله
4-3- صلاحیت انحصاری دادگاه‌های مرکز استان
ب- انواع دادگاه‌ها
1- دادگاه کیفری دو
2- دادگاه کیفری یک
3- دادگاه انقلاب
4- دادگاه اطفال و نوجوانان
5- دادگاه نظامی
6- دادگاه ویژه روحانیت
7- شورای حل اختلاف
پ- رسیدگی در دادگاه‌های کیفری

فصل پنجم- شیوه‌های اعتراض به آرای کیفری

1- واخواهی
2- آرای قابل اعتراض
3- محل و ترکیب دادگاه تجدید نظر
4- دارندگان حق اعتراض
5- دارندگان حق تجدیدنظرخواهی از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان
6- جهات تجدید نظرخواهی
7- تصمیم دادگاه تجدیدنظر در تشدید و تخفیف
8- جرایم مشمول رسیدگی حضوری در دادگاه تجدید نظر
9- صدور رأی اصلاحی توسط دادگاه تجدید نظر
10- تصمیم دادگاه تجدید نظر در پرونده
11- نحوه عملکرد دادگاه تجدید نظر
12- کیفیت رسیدگی در دیوان عالی کشور
13- محل، ترکیب و صلاحیت دیوان
14- جهات فرجام خواهی
15- تصمیم دیوان عالی کشور
16- عملکرد مرجع رسیدگی پس از نقض
17- شرایط صدور رأی وحدت رویه
18- اعاده دادرسی
19- جهات اعاده دادرسی
20- اشخاص ذیحق در درخواست اعاده دادرسی

فصل ششم- آیین دادرسی الکترونیکی

1- شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی
2- مرکز داده‌های قوه قضاییه
3- شبکه ملی عدالت

فصل هفتم- آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای

1- صلاحیت دادگاه‌های ایران در رسیدگی به جرایم رایانه‌ای
2- لزوم حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی
3- دستور تفتیش و توقیف داده‌ها
4- اقدامات مربوط به تفتیش داده‌ها یا سامانه‌ها
5- اقدامات مربوط به توقیف داده‌ها
6- شرایط توقیف سامانه‌ها
7- اقدامات مربوط به توقیف سامانه‌ها

فصل هشتم- آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی

1-احضار
2-قرارهای تأمینی در خصوص اشخاص حقوقی

فصل نهم- اجرای احکام کیفری

1- مسئول اجرای احکام کیفری
2- معاونت اجرای احکام کیفری
3- وظایف واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی
4- وظایف قاضی اجرای احکام کیفری
5- آرای لازم الاجرا
6- ارتکاب جرم قبل و بعد از صدور حکم محکومیت قطعی
7- زندان
8- معیارهای نگهداری محکومان در بخش‌های مختلف
9- نحوه محاسبه بازداشت قبلی در محکومیت
10- مرخصی زندانیان
11- نحوه اجرای محکومیت به جزای نقدی

فصل دهم- آیین دادرسی خاص جرایم اقتصادی

 

مشخصات

 • مولف
  عباس تدين
 • انتشارات
  دورانديشان
 • قطع
  وزيري
 • شابک
  978-600-7896-53-2
 • سال چاپ
  1402
 • نوبت انتشار
  پنجم
 • تعداد صفحات
  ٢٨٠
 • سبک
  آموزشي،نكته،خلاصه،جمع بندي
 • شیوه بیان مطالب
  به ترتيب مواد قانوني
برای این محصول دیدگاهی ثبت نشده است
ارسال دیدگاه

دیدگاه شما بعد از تایید توسط مدیریت در بین دیدگاه ها نمایش داده خواهد شد

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.